TAG

evropski sud za ljudska prava

Sud u Strazburu objavio presudu u slučaju Kovačević

Glasanje na izborima mora biti zasnovano na političkom, a ne na etničkom kriteriju, čak i kada bi se zadržao neki vid etničkog predstavljanja, on bi morao biti sekundaran političkom predstavljanju, ne bi smio diskriminisati "ostale i građane BiH", i morao bi uključivati etničku zastupljenost na nivou cijele države.

Evropski sud za ljudska prava: Predsjedništvo i Dom naroda BiH moraju biti jedna izborna jedinica

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu u presudi u predmetu Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine odlučio je da delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH moraju biti izabrani sa teritorije cijele države BiH.

Najnovije vijesti