Politika privatnosti

RTV Glas Drine ne koristi korisničke login forme, niti prikuplja korisničke informacije u namjeri da ih zloupotrijebi, unovči ili iskoristi na drugi nezakonit način.

Prikupljanje informacija

Prikupljanje informacija se može desiti od strane trećih lica i usluga, na primjer, ukoliko koristite na aplikaciju i preuzmete je putem Google Play aplikacije, tada je moguće prikupljanje korisničkih informacija putem Google-a ili servisa/usluga trećih lica/strana.

Za više informacija o navedenom, molim posjetite sljedeće linkove:
www.google.com/privacy
www.facebook.com/about/privacy

Zaštita privatnosti djece

RTV Glas Drine aplikacija ne skuplja podatke o djeci ispod 13 godina starosti.

Ukoliko ti podaci budu prikupljeni isti će biti uništeni.

Ažuriranje Politike privatnosti

RTV Glas Drine Politika privatnosti će biti ažurirana periodično, u zavisnosti od zakonskih regulativa, i/ili u zavisnosti od promjena funkcionalnosti aplikacije i/ili web stranice.