Poruke iz Bosne i Hercegovine

BH TELECOM

091 611 201
Cijena: 1,20 KM + PDV

ERONET

091 611 201
Cijena: 1,20 KM+PDV

M:TEL

091 611 201
Cijena: 1,38 KM+PDV

Poruke iz instranstva

NJEMAČKA

44144
Cijena: 1,99 EUR

AUSTRIJA

900506506
Cijena: 2,00 EUR

AUSTRALIJA

19707799
Cijena: 4,00 AUD

ŠVEDSKA

72027
Cijena: 20,00 NOK

DANSKA

1963
Cijena: 20,00 DKK

NORVEŠKA

2227
Cijena: 20,00 NOK

FINSKA

17271
Cijena: 2,00 EUR

BELGIJA

3211
Cijena: 1,50 EUR

LUKSEMBURG

64747
Cijena: 1,50 EUR

ITALIJA

4882880
Cijena: 1,00 EUR

FRANCUSKA

71004
Cijena: 1,50 EUR

HOLANDIJA

5035
Cijena: 1,50 EUR

VELIKA BRITANIJA

68899
Cijena: 1,50 GBP

SRBIJA

1551
Cijena: 88,50 DIN

SLOVENIJA

3838
Cijena: 1,49 EUR

ŠVICARSKA

9292
Cijena: 2,00 EUR

MAKEDONIJA

141991
Cijena: 106,20 MKD

CRNA GORA

14941
Cijena: 0,60 EUR

HRVATSKA

667667
Cijena: 6,20 HRK

RUSIJA

8935
Cijena: 35,00 RUR

UKRAJINA

4422
Cijena: 6,00 UAK

KANADA

88188
Cijena: 3,00 CAD

TURSKA

3929
Cijena: 1,00 EUR

RUMUNIJA

9292
Cijena: 1,10 EUR

IRSKA

57252
Cijena: 2,50 EUR

KOSOVO

55155
Cijena: 0,93 EUR