Izjava o transparentnosti

Svi podaci o vlasništvu (akti i odluke o osnivanju i registraciji, dozvole), rukovodstvu, uređivačkoj politici, finansijskom poslovanju dostupni su nadležnim državnim organima i evidencijama.

RTV Glas Drine se obavezuje da će sve podatke koje su u interesu javnosti učiniti javnim i poštovati zakonske obavezu da sve promjene koje su bitne za poslovanje i poštivanje zakona redovno dostavlja nadležnim institucijama.

 Sve podatke o vlasništvu i uređivačkoj strukturi, odgovornim osobama dostupni su javnosti i objavljeni na sajtu www.rtvglasdrine.com i prisitni su u okviru radijskog programa.