Impressum

Direktor / Glavni i odgovorni urednik:

Hasan Omerović

Direktor marketinga:

Ismajil Smajlović

TV Glas Drine:

Said Smajlović, Indira Buljubašić

Informativni program:

Samira Bilalić Grahić
Nermin Avdičević

Voditelji radija:

Marija Sokić
Almir Omerović
Admira Buljubašić

Web stranica:

Muhamed Krajinović

E-mail:

redakcija@rtvglasdrine.com
marketing@rtvglasdrine.com

Adresa:

Radio “Glas Drine”
206 Viteške Brigade bb
75411 Sapna
Bosna i Hercegovina

Telefon:

+ 387 35 599 011+ 387 35 599 010

Fax:

+ 387 35 597 016