Evropski sud za ljudska prava: Predsjedništvo i Dom naroda BiH moraju biti jedna izborna jedinica

Preporučujemo

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu u presudi u predmetu Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine odlučio je da delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH moraju biti izabrani sa teritorije cijele države BiH.

Ovo je objavio portal “istraga.ba”, navodeći kako je sud odlučio da je legitimno predstavljanje diskriminatorno, a članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine moraju se birati na području cijele države, a ne iz entiteta. Predsjedništvo BiH – jedna izborna jedinica, Dom naroda PS BiH – jedna izborna jedinica. Bez entiteta.

Ovo je suština presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Slaven Kovačević protiv BiH, a službena objava presude trebala bi biti do kraja ovog mjeseca.

Slaven Kovačević, u ovom trenutku savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića, obratio se Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, navodeći da je ugroženo njegovo pravo jer kao Bosanac i Hercegovac iz Sarajeva ne može odlučivati o izboru člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda niti može biti delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Evropski sud za ljudska prava je presudio da je u oba slučaja Kovačević diskriminisan.

Sud je utvrdio da je sadašnji politički sistem BiH etničku zastupljenost učinio važnijom od političkih, ekonomsko-socijalnih i drugih pitanja, te je pojačao etničke podjele u državi i potkopao demokratski karakter izbora, te da su “konstitutivni narodi privilegovani”.

Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da kombinacija teritorijalnih i etničkih zahtjeva predstavlja diskriminatorno postupanje u suprotnosti s člankom 1. Protokola br. 12 u kontekstu prava na sudjelovanje u izborima za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a da isto vrijedi i za pravo glasa na izborima za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ukratko, sud konstatuje da su izbori u Bosni i Hercegovini nedemokratski.

Posebnu pažnju sud je posvetio i nadležnostima Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Sudije konstatuju da bi postojanje Doma naroda PS BiH bilo prihvatljivo ako bi se ovlasti Doma naroda ograničile na precizno definiran vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda, a ne na odobravanje svih zakona. Sud u presudi predlaže nekoliko rješenja za Dom naroda.

Prvo rješenje je reduciranje ovlasti Doma naroda. Drugo moguće rješenje je ukidanje Doma naroda i etničke interese štititi u okviru Predstavničkog doma. Treće rješenje je zadržati Dom naroda u sadašnjoj formi uz omogućavanje učešća u njegovom radu svim građanina.

Sud također navodi da predstavnici naroda u Domu naroda moraju predstavljati pripadnike tog naroda sa cijele teritorije države BiH, a ne samo njenih pojedinih dijelova.

Predlaže se i belgijski model prema kojem bi građani prvo birali, pa bi tek onda izabrani zastupnici odlučivali u kojem klubu naroda bi participirali.

Kako navodi Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, etničko ne može i ne smije prevladati u političkom predstavljanju, napominjući da to mora biti sekundarno.

Najnovije

spot_img