Sud u Strazburu objavio presudu u slučaju Kovačević

Preporučujemo

Glasanje na izborima mora biti zasnovano na političkom, a ne na etničkom kriteriju, čak i kada bi se zadržao neki vid etničkog predstavljanja, on bi morao biti sekundaran političkom predstavljanju, ne bi smio diskriminisati “ostale i građane BiH”, i morao bi uključivati etničku zastupljenost na nivou cijele države.

Ovo se između ostalog navodi i presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu po apelaciji Slavena Kovačevića, savjetnika Željka Komšića, a koji je apelaciju podnio iz razloga što mu je kako je naveo onemogućeno da bira delegate u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, s obzirom da živi u Federaciji BiH.

Odluka suda donesena je sa šest glasova za i jednim protiv. Sudija Kucsko-Stadlmayer je izrazila neslaganje sa presudom i izdvojila svoje mišljenje.

“Sud nije našaop nijedan razlog da odstupi od svoje sudske prakse, posebno od presuda Sejdić i Finci, Zornić i Pilav, u kojima je Sud utvrdio diskriminaciju osoba koje ne pripadaju ‘konstitutivnim narodima’ u BiH, i onih koji ne ispunjavaju kombinaciju uslova etničkog porijekla i mjesta prebivališta u pogledu njihovog prava da se kandiduju za Dom naroda i Predsjedništvo BiH”, navedeno je u sažetku presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

U suštini, Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrdio je povrede člana 1. Protokola br.12 (opšta zabrana diskriminacije) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima zbog toga što Kovačević nije adekvatno zastupljen u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništvu BiH.

Osim pritužbe da ne može glasati za izbor delegata Doma naroda i Predsjedništva BiH, Kovačević se žalio i na to da je teritorija BiH podjeljenja na izborne jedinice, da su neki članovi Predstavničkog doma birani sa kompenzacijskih lista, te da delegati u Domu naroda nisu direktno birani, Sud je zaključio da podnositelj nije iskoristio sva pravna sredstva dostupna na nacionalnom nivou, a posebno ustavnu žalbu. Stoga je Sud odbio ovu pritužbu.

(RTV GD/Nezavisne)

Najnovije

spot_img