TAG

strazbur

Sud u Strazburu objavio presudu u slučaju Kovačević

Glasanje na izborima mora biti zasnovano na političkom, a ne na etničkom kriteriju, čak i kada bi se zadržao neki vid etničkog predstavljanja, on bi morao biti sekundaran političkom predstavljanju, ne bi smio diskriminisati "ostale i građane BiH", i morao bi uključivati etničku zastupljenost na nivou cijele države.

Najnovije vijesti