Nizozemska komisija za naknadu štete srodnicima ubijenih Srebreničana neće prihvatati nove zahtjeve

Preporučujemo

Od danas, 15. juna 2023. godine, Nizozemska komisija za naknadu štete Potočari (NCCP) više neće obrađivati nove zahtjeve za naknadu štete. Zahtjevi koje je komisija primila do 15. juna 2023. godine će biti ocijenjeni po proceduri.

Kancelarije u Sarajevu i Hagu ostat će otvorene za razmatranje zahtjeva i odgovaranje na pitanja o zahtjevima podnesenim prije 15. juna 2023. godine. Zahtjeve za naknadu štete podnesene 15. juna, ili nakon toga, Komisija neće uzeti u obradu.

NCCP je 15. juna 2021. godine započeo implementaciju Uredbe Srebrenica u vezi naknade štete. Uredba se odnosi samo na srodnike ubijenih muškaraca koji su se 13. jula 1995. nalazili u UN-bazi u Potočarima.

Pod bazom se podrazumijeva samo UN-baza, bivša fabrika akumulatora. Dvije godine nakon otvaranja šaltera, komisija je primila oko 8000 zahtjeva. Ovi zahtjevi se odnose na više od 2.500 žrtava. Procjene polaze od toga da se maksimalno 500 muškaraca nalazilo u UN-bazi 13. jula 1995. godine.

“Ove brojke govore da su naši napori, da stupimo u kontakt sa što više srodnika srebreničkih žrtava, urodili plodom. Uredba Srebrenica je poznata široj javnosti u BiH i drugim zemljama”, saopćili su iz NCCP.

(RTV GD/klix.ba)

Najnovije