Dom naroda PSBiH jednoglasno usvojio ukidanje PDV-a na doniranu hranu

Preporučujemo

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, jednoglasno je usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji je predlagač Predstavnički dom državnog parlamenta.

Predstavnički dom je na posljednjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojio predloženi zakon kojim se ukida plaćanje poreza na doniranu hranu, a koji je u tom domu zajednički predložilo 15 poslanika.

U obrazloženju zakona stoji da je veliki broj kompanija u BiH, koje se bave proizvodnjom ili trgovinom prehrambenim proizvodima destimuliran da donira hranu u većim količinama, budući da se doniranjem hrane stvara dodatna finansijska obaveza plaćanja PDV-a. Zbog toga, velike količine hrane budu uništene umjesto da se osigura obrok za ugrožene kategorije stanovništva.

Predloženim zakonom precizirano je i to da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje dužan u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonski akt za njegovo provođenje.

Poslanik SDP-a u Predstavničkom domu, koji je jedan od predlagača ovog zakonskog rješenja, Saša Magazinović kazao je da zakon predstavlja ljudsko, a ne nikakvo političko pitanje jer se u BiH godišnje hrana u iznosu od 130 miliona KM, zato što u BiH postoji PDV koji se plaća i na donacije javnim kuhinjama.

– Prevedeno na količinu hrane dnevno, to je više od 700.000 obroka dnevno koji se baci. Iz ekonomskog ugla gledanja, bilo koja kompanija koja na godišnjem nivou donira milion KM hrane, a vjerujte da ih je puno koji i pored ovoga to rade, bude “kažnjena” porezom od 170.000 na hranu koju donira – naveo je Magazinović.

Istaknuo je da su predlagači zakona radili u punoj saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, a ovim zakonom se ispunjava i međunarodna obaveza iz ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, koji predviđa da bude 50 posto manje bačene hrane do 2030. godine.

Kazao je da je i Direkcija za evropske integracije dala pozitivno mišljenje, uz naznaku da ne postoji evropska direktiva koja direktno regulira ovu oblast, ali da postoje preporuke te se usvajanjem ovog zakona BiH približava evropskim zemljama u kojima se ne plaća PDV na doniranu hranu.

Delegat u Klubu Hrvata Zlatko Miletić (Za nove generacije) je ocijenio da je ovo jako koristan i jako human potez, iznoseći podatak da se u 60 javnih kuhinja u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko hrani svaki dan 18.000 ljudi.

– Više od 50 posto ovih kuhinja nema dovoljno finansijskih sredstava za rad, 70 posto njih se pored ishrane bave i dodatnim socijalnim pitanjima, a čak 95 posto njih nisu u stanju da korisnicima ovih usluga daju voće i povrće – naveo je Miletić.

Delegat Kluba Srba Želimir Nešković (SDS) je pohvalio ovu inicijativu poslanika u Predstavničkom domu državnog parlamenta, te kazao da će podržati predloženi zakon.

– Vidim da postoji dobra volja kada se radi o nultoj stopi PVD-a na doniranu hranu, kada je u pitanju izmjena Zakona o PDV-u i da postoji većina – kazao je Nešković.

(RTV GD/RTV TK)

Najnovije