ZZO TK-a: Zdravstvena zaštita bez ovjera do 30. juna, vraća se obaveza “markica”

Preporučujemo

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK obavještavaju osigurana lica da je Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona naloženo svim zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koje imaju zaključen ugovor sa Zavodom da nastave pružati zdravstvenu zaštitu osiguranim licima bez traženja ovjera do 30.06.2020. godine, uz preporuku da se u skladu sa mogućnostima i procjenama Zavoda, postepeno organizuje ovjeravanje kako ne bi došlo do velikih gužvi početkom mjeseca jula.

U tom smislu kako bi se izbjegle gužve koje bi nastale ukoliko bi krenuli sa potpunom normalizacijom rada sa osiguranim licima, rad u mjesecu junu 2020. godine će se odvijati na sljedeći način:

 – ponovo se uspostavlja dostavljanje potvrda za ortopedska i druga pomagala i uputnica za CT i MR na način lične predaje na ovjeru od strane osiguranih lica;

 – kreće se sa rješavanjem po zahtjevima za medicinsku rehabilitaciju i upućivanje osiguranih lica na istu;

 –  ponovo se uspostavlja aplikacija premije osiguranja za 2020. godinu;

 – ponovo se uspostavlja ovjera zdravstvenih legitimacija osiguranim licima osiguranim po osnovu ličnog obaveznog osiguranja;

 – kako se otvaraju granice prema državama sa kojima BiH ima zaključene ugovore o socijalnom osiguranju, ponovo počinje izdavanje dvojezičnih obrazaca po zahtjevima osiguranih lica.

U cilju smanjenja broja dolazaka u julu, vršit će se ovjera zdravstvenih legitimacija svim osiguranim licima koji se pojave radi ostvarivanja gore navedenih prava

Također, iz ZZO TK obavještavaju osigurana lica da bez obzira što je prestalo stanje nesreće, i dalje postoji obaveza za mjerama prevencije, odnosno upotreba zaštitnih maski u zatvorenim prostorijama i razmak najmanje do 2 m između istih.

U tom smislu, u poslovnicu zdravstvenog osiguranja će se propuštati jedno osigurano lice na jednog radnika kako bi se smanjio broj osoba u šalter salama, te ograničio ulazak na manji broj ljudi.

Prilikom ulaska u prostorije Zavoda obavezna je dezinfekcija ruku i obuće

Najnovije

spot_img