Raspisan Javni poziv za pomoć porodiljama povratnicama u RS

Preporučujemo

Federalno ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice raspisalo je Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava porodiljama povratnicama na području Republike Srpske iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku, na ime poboljšanja pronatalitetne politike.

Pravo na dodjelu novčanih sredstava imaju porodilje povratnice iz kategorije manjinskog povratka na područje Republike Srpske  i to:

  1. Da su članice povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
  2. Da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
  3. Porodilje koje su rodile djecu u periodu od 01.07.2019. – 30.06.2020. godine

Iznos novčanih sredstava, zavisit će od ukupnog broja djece u porodici i to:

–           Prvo i drugo dijete;

–           Treće i četvrto dijete;

–           Peto i više djece;

Isplata novčanih sredstava će se izvršiti na transakcijski/tekući račun porodilja.

Prijava na Javni poziv treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

  1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu porodilje na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo;
  2. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ne starija od 30 dana;
  3. Originalno uvjerenje porodilje o prebivalištu (CIPS) ne stariji od 30 dana;
  4. Uvjerenje nadležnog organa o ostvarenom povratku porodilje (Uvjerenje o povratku);
  5. Rodni list novorođenog djeteta/djece rođenih u naznačenom period, kao i rodni listovi ostale djece         sa kućne liste porodice;
  6. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/tekućeg računa.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ‘’Prijava na Javni poziv za dodjelu  novčanih sredstava porodiljama povratnicama na području Republike Srpske’’

na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Ul. Hamdije Čemerlića br.2, 71000 Sarajevo

(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)

Rok za dostavljanje prijava na Javni poziv je 30.06.2020. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Najnovije