Vlada TK usmjerava 12,8 miliona KM za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji

Preporučujemo

Vlada je danas utvrdila Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini čime je određena visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Poticaje u oblasti poljoprivrede, Vlada je ove godine planirala ukupno 12,8 miliona KM.

Za donošenje ovog Programa Vlada je sačekala da se prethodno donese Program podrške na federalnom nivou, kako ne bi došlo do dupliranja podrški za određene oblasti, te kako bi se samim tim povećao obuhvat poljoprivrednih proizvođača.

U saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima dogovoreno je da se ove godine u oblasti biljne proizvodnje podrži proizvodnja kukuruza, proizvodnja kornišona za industrijsku preradu, proizvodnja merkantilnog krompira, proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru, proizvodnja jagode u zaštićenom prostoru, otkup voća za dalju prodaju i izvoz, proizvodnja gljiva, proizvodnja komposta, proizvodnja nasada jagodičastog voća, podizanje višegodišnjih nasada, proizvodnja sadnica jagodičastog voća, proizvodnja krošnjastog voća, proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća. Kod proizvodnje krošnjastog voća je, kao i u programu iz prethodne godine razdvojena proizvodnja voća po vrsti, te načinu sadnje (ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni nasad), te je i visina novčane podrške različita uzimajući u obzir način proizvodnje i vrstu voća.

Kada je u pitanju animalna proizvodnja Programom je planirana novčana podrška za muzne krave, uzgoj rasplodnih junica za koje pravo na novčanu podršku imaju samo fizička lica, dok pravna lica i obrti navedenu novčanu podršku mogu ostvariti iz sredstva planiranih Federalnim programom. Planirana je i novčana podrška za proizvodnju pilećeg mesa – brojleri, proizvodnju konzumnih jaja i košnice pčela- uzgoj pčelinjih zajednica.

S obzirom da su poljoprivredni proizvođači u prethodnim i tekućoj godini suočeni sa nizom problema kada je u pitanju nabavka repromaterijala u poljoprivredi i vremenske nepogode koje znatno utiču na kvalitet proizvodnje, Pogramom su planirana i dodatna sredstva za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, i to podrška za proizvodnju pilećeg mesa za proizvodnju od 5.000 do 500.000 proizvedenih pilića u toku godine i novčana podrška za zdravstvenu zaštitu pčela i unaprjeđenje pčelinjeg fonda.

Pored navedenog u okviru novčane podrške po modelu podrške proizvodnji planirana je novčana podrška i za regres kamata na kredite namijenjene za otkup poljoprivrednih proizvoda, kao i podrška organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda.

Po modelu kapitalnih ulaganja, planirana je novčana podrška za sufinansiranje nabavke opreme u animalnoj i biljnoj proizvodnji i to nabavka opreme u stočarskim objektima i nabavku hladnjače.

Također, u okviru navedenog modela planirana je novčana podrška za sufinansiranje nabavke rasplodne stoke-junice i izgradnja sistema protivgradne zaštite – odnosno nabavka raketa za sistem protivgradne zaštite i sufinansiranje nabavke plastenika i visokih tunela.

Najnovije

spot_img