TAG

vijeće ministara bih

Vijeće ministara BiH: Produžena misija dva tima za zaštitu i spašavanje iz BiH u Sloveniji

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sinoć je na telefonskoj izvanrednoj sjednici donijelo Odluku o izmjeni i dopuni odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve Budžetainstitucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu za financiranje troškova upućivanja timova za zaštitu i spašavanje iz BiH u svrhu pružanja mdeđunarodne pomoći Vladi Republike Slovenije u saniranju posljedica poplava.

Vijeće ministara nije proglasilo dan žalosti zbog tragedije u Gradačcu

Vijeće ministara BiH na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o proglašavanju dana žalosti povodom tragedije u Gradačcu.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo pružanje pomoći Sloveniji

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj sjednici donijelo Odluku o pružanju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje Vladi Republike Slovenije u saniranju posljedica poplava, koje su do sada odnijele šest života i prouzročile ogromnu materijalnu štetu.

Utvrđen Nacrt Budžeta BiH

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora uputiti Predsjedništvu BiH, kao ovlaštenom predlagaču prema Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj zakon.

CIK: Svih 19 kandidata za državne ministre i zamjenike ispunjavaju uvjete za imenovanje

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine utvrdila je da svih 19 kandidata za funkcije ministara i zamjenike ministara u Vijeću ministara BiH ispunjavaju uvjete za kandidaturu nakon što je izvršila je provjere, što je još jedan korak ka formiranju novog saziva Vijeća ministara.

Borjana Krišto je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH

Borjana Krišto obavljat će dužnost predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hrcegovine u novom postizbornom mandatu tog državnog tijela.

Vijeće ministara traži pomoć hrvatskih kanadera u gašenju požara u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je, na 71. vanrednoj telefonskoj sjednici, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo Odluku o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u gašenju požara u Bosni i Hercegovini.

Zabranjen izvoz ogrjevnog drveta iz BiH, cijena ogrjeva u BiH trebala bi se stabilizirati

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na 67. vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo odluku o zabrani izvoza oblovine, ogrjevnog drveta i peleta iz države.

Najnovije vijesti