Završena druga faza radova na rekonstrukciji i afaltiranju puta u Nezuku

Preporučujemo

Protekle sedmice završeni su radovi II –faze rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnog puta u MZ Nezuk na planiranoj dionici od džamije u Nezuku do područne škole u dužini od oko 1.000 metara.

Ukupa cijena radova sa PDV-om iznosila je 230.369,01 KM a radove je izvodilo građevinsko preduzeće d.o.o. „Izgradnja“ Teočak.

Sredstva za realizaciju ovog projekta u dijelu od oko 80.000,00 KM obezbjeđena su ličnim učešćem građana, Vlada Tuzlanskog kantona finansirala je ovaj projekat sa 105.000,00 KM, dok je ostatak u iznosu od 45.358,59 KM obezbjeđen iz budžeta Općine Sapna.

Podsjetimo da je prošle godine završena I – faza rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnog puta u MZ Nezuk na dionici od naselja Potkućine do džamije čija je vrijednost iznosila 111.338,11 KM a koja je finansirana iz budžeta Općine Sapna, tako da je put kroz naseljeni dio Nezuka u potpunosti rekonstrusan.

Najnovije