Vlada TK: Vlada FBiH ne može sama vršiti suosnivačka prava u JZU UKC Tuzla

Preporučujemo

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o aktuelnim dešavanjima u vezi sa razrješenjem Upravnog odbora JZU UKC Tuzla.Budući da je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Tuzlanskog kantona propisano da su Federacija BiH i Tuzlanski kanton nadležni za oblast zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine grubo je prekršila svoja ustavna i zakonska ovlaštenja donoseći rješenje o razrješenju zakonito imenovanog UO JZU UKC Tuzla i imenovanjem privremenog UO JZU UKC Tuzla. Kao dodatni argument povredi procedure i urušavanjuustavnog i pravnog poretka stoji i činjenica da je uSudskom registru poslovnih subjekata kao osnivač JZU UKC Tuzla upisana Skupština Tuzlanski kantona.

Vlada TK u Zaključku naglašava da je Tuzlanski kanton kao jedan od suosnivača ispunjavao sveobaveze prema JZU UKC Tuzla, dok FBiH nikada nije preuzela niti jednu obavezu, osim u smislu imenovanja Uprave.

Tuzlanski kanton finansira rad JZU UKC putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK sa oko 120miliona KM na godišnjem nivou, uz obezbjeđenjeznačajnih finansijskih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za nabavku potrebne medicinske opreme.

Nakon dugogodišnjeg neuspjelog pozivanja Vlade FBiH na zaključenje Ugovora o međusobnom regulisanju osnivačkih prava, obaveza i odgovornosti, shodno odlukama o preuzimanju osnivačkih prava, Vlada Tuzlanskog kantona je u cilju ispunjenja ove obaveze svojim Zaključkom od 15.09.2022. godine prihvatila Radnu verziju Ugovora o regulisanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti suosnivača i proslijedila Vladi FBiHkao početnu verziju, uz poziv da se što prije pristupi zaključenju Ugovora. 

Zbog izostanka bilo kakve reakcije od strane Vlade FBiH i Federalnog ministarstva zdravstva, Skupština TK je stavila van snage Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad JZU UKC Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona u cjelosti osporava zakonitost razrješenja imenovanog Upravnog odbora kao i zakonitost imenovanja privremenog Upravnog odbora te poziva Vladu FBiH da u roku od sedam dana organizuju zajednički sastanak na temu iznalaženja pravno utemeljenih rješenja po pitanju rada i egzistiranja JZU UKC Tuzla.

Zajednički cilj treba da bude zaključenjeUgovora o međusobnom regulisanju osnivačkih temelja, kako bi se deblokirali najznačajniji postupciza JZU UKC Tuzla, okončao postupak preregistracije, a osnivači u cjelosti preuzeli svoja prava, obaveze i odgovornosti.

Vlada Tuzlanskog kantona smatra legitimnim  i neophodnim nastavak rada i djelovanja UOimenovanog Rješenjem Vlade FBiH od 06.10.2022. godine te u cilju zaštite građana, interesa i imovine TK zadužuje Kantonalno pravobranilaštvo da se hitno uključi i, ukoliko Vlada FBiH ne postupi na traženi način, bez odlaganja kod nadležnog suda pokrene postupke za poništenje rješenja i povratak u zakonske okvire.

Najnovije

spot_img