Vlada TK: Utvrđen rebalans Budžeta, iznosit će skoro 684 miliona KM

Preporučujemo

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, te prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Ovim izmjenama Budžet TK za 2023. godinu iznosit će 683.625.963 KM, što je za 5.700.899,00 KM ili 0,84 % više u odnosu na inicijalni Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Ono što je najznačajnije jeste da se ovim izmjenama planira realizacija ranije najavljenih aktivnosti Vlade TK.

Na potrošačkoj jedinici Ministarstva zdravstva, planirano je 300.000 KM za I fazu adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju JZU UKC Tuzla, te 604.000 KM za adaptaciju dijela Klinike  za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla.

Za  plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima planirano je 200.000 KM, a za rekonstrukciju prostorija na Klinici za bolesti  uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata 30.000 KM.

Također, povećana su sredstva na potrošačkoj jedinici JP Međunarodni aerodrom Tuzla, i to u iznosu od 2,5 miliona KM kao subvencije za avio linije. Planirano je i 143.524 KM Kantonalnoj upravi za šumarstvo, za finansiranje troškova Izvedbenih projekata šumsko-uzgojnih radova JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanja, kao i povećanje od 85.000 KM na potrošačkoj jedinici Podrška povratku prognanih lica za realizaciju projekta u povratničkim gradovima/općinama.

Dokumentom je i konkretizovana aktivnost ranije planiranog kreditnog zaduženja Kantona u iznosu od 20 miliona KM.

Podsjećamo, Vlada planira intenzivirati kapitalne investicije na području TK kroz povoljno kreditno zaduženje kod Razvojne banke i to finansiranjem investicijskih projekata: završetak izgradnje zgrade Policijske uprave Tuzla (1.500.000 KM), izgradnja zgrade PU Živinice (3.000.000 KM), izgradnja zgrade Općinskog suda u Lukavcu (3.000.000 KM), izgradnja zgrade Općinskog suda u Živinicama (3.000.000 KM), rekonstrukcija zgrade Vlade Kantona (5.000.000 KM) i izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli (4.500.000 KM).

S tim u vezi, Vlada je danas utvrdila i prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, kojom bi trebala da donese Skupština TK  i kojom bi se odobrilo, spomenuto zaduženje Tuzlanskog kantona u iznosu od 20 miliona KM, a u svrhu finansiranja kapitalnih projekata na području Tuzlanskog kantona.

Prijedlozi izmjena i dopuna Budžeta za 2023. godinu, kao i Zakona o izvršenju Budžeta za 2023.godinu su upućeni Skupštini TK na dalje postupanje.

Najnovije

spot_img