Upis djece u osnovne škole na području TK počinje u martu

RTV Slon

Preporučujemo

Upis djece u prvi razred osnovne škole, za školsku 2018/2019 Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju preciziran je za mart. Obzirom da je u skladu sa Zakonom osnovno obrazovanje obavezno, djeca koja trebaju da se upišu u prvi razred škole su sva ona djeca koja do septembra napune šest godina života.

„ Mart je Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju mjesec u kome se upisuju učenici u prvi razred osnovne škole, mada je školama otišao dopis iz Ministarstva obrazovanja u kojem se školama nalaže da oni obave upis do 9. marta.“ kazala je Mersija Jahić, pomoćnica ministra za obrazovanje TK.

Upis djece u prvi razred Osnovne muzičke škole počinje u maju, a upis djece koja se upisuju u prvi razred specijalne škole počinje u maju i traje do septembra, odnosno do početka naredne školske godine. Procedura za upis u prvi razred osnovnih škola nije nimalo komplicirana. Roditelji ili roditelj zajedno sa djetetom doći će sa potrebnom dokumentacijom koju čine potvrda iz CIPS-a rodni list i ljekarsko uvjerenje, gdje se kroz neobavezan razgovor sa djetetom procjenjuje njegova psiho-fizička zrelost.

„Kada se radi o upisu djece u prvi razred, djeca se upisuju na osnovu procjene sposobnosti djeteta da pohađa prvi razred osnovne škole. U svakoj osnovnoj školi formiraju se komisije za procjene sposobnosti djece.“ navodi Jahić.

Obavezan vid predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu počet će 2. aprila i trajat će 150 nastavnih sati, odnosno do 12. juna tekuće godine. Predškolski odgoj i obrazovanje bit će organizovan u 85. osnovnih centralnih i područnih škola.

„Predškolske ustanove će sa svojim kadrovima odratiti taj obavezni vid predškolskog odgoja i obrazovanja.“ ističe Jahić.

Ukoliko na upis dođu djeca koja će do kraja tekuće godine napuniti šest godina života i školska komisija procijeni da je to djete spremno za upis u prvi razred osnovne škole, tada škola može tražiti saglasnost od Ministarstva obrazovanja da to dijete bude upisano u prvi razred iako nema napunjenih šest godina života.

Najnovije

spot_img