U BiH donesene nove mjere za ublažavanje rizika od rasta kamata

Preporučujemo

Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Federacije BiH donijele su Odluku o privremenim mjerama za ograničavanje izloženosti banaka i Odluku o dopuni odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa.

Ove Odluke kako navode iz Agencija donesene su za ublažavanje rizika izazvanih značajnim rastom referentnih kamatnih stopa, inflacijom i drugim poremećajima koji mogu imati negativne efekte na tržište Republike Srpske i Federacije BiH.

Agencije navode da kontinuirane prate rizike i promjene koji mogu uticati na ekonomske prilike i stanje bankarskog sistema, a prije svega na rizike koji se odnose na značajan rast kamatnih stopa, jer su ovi rizici i dalje prisutni u 2023. godini.

U skladu sa nadležnostima Agencija, donesene odluke, kao i nastavak aktivnosti Agencija u 2023. godini dodatno se usmjeravaju na očuvanje ekonomije i izbjegavanje prenošenja negativnih efekata sa drugih tržišta.

“U cilju očuvanja stabilnosti tržišta i bankarskog sistema, Agencije su u toku 2022. godine donosile odluke kojima su se nastojale ograničiti rizike i posljedice makroekonomskih mjera i poremećaja na vanjskim tržištima. U periodu prvih šest mjeseci primjene Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, od oktobra 2022. godine, održan je opšti nivo kamatnih stopa na tržištu uz dominantno izbjegavanje povećanja nivoa kamatnih stopa od strane banaka”, navode iz ovih Agencija i dodaju da se u uslovima mogućih značajnih poremećaja na vanjskim tržištima, očuvanje i jačanje stabilnosti bankarskog sistema postiže dodatnim i privremenim usmjeravanjem upravljanja rizicima i kroz upravljanje strukturom potencijalno značajnih i velikih izloženosti banaka na tržištima izvan Bosne i Hercegovine.

“Odluke će imati i povoljne efekte na kreditnu aktivnost i jačanje konkurencije na domaćem tržištu”, zaključuju iz ovih Agencija.

(RTV GD/Nezavisne)

Najnovije

spot_img