TAG

kamate

U BiH donesene nove mjere za ublažavanje rizika od rasta kamata

Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Federacije BiH donijele su Odluku o privremenim mjerama za ograničavanje izloženosti banaka i Odluku o dopuni odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa.

Najnovije vijesti