Kantonalni premijer Irfan Halilagić: Građani neće plaćati „markice“ zdravstvenog osiguranja

Preporučujemo

Građani Tuzlanskog kantona ne treba da plaćaju premiju zdravstvenog osiguranja, popularnu markicu, a za sve one koju su to već uradili Vlada i Zavod zdravstvenog osiguranja će iznaći model povrata uplaćenih sredstava“, kazao je danas premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, nakon završene sjednice Kolegija Vlade.

Naime Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici Kolegija donijela stav kojim se podržava Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona i inicijativa poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona, te je zadužen Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja da, u saradnji sa menadžmentom Zavoda pripremi i dostavi u dalju proceduru odgovarajuću odluku o korekciji visine učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na području Tuzlanskog kantona.

„To znači da Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno budžet kantona preuzima obavezu plaćanja premije osiguranja za građane Tuzlanskog kantona. To je značajan prihod bez kojeg nismo htjeli ostaviti naš zdravstevni sektor, a u saradnji sa Zavodom ćemo u narednom periodu utvrditi na koji način će on ubuduće biti usmjeravan, a sve kako bi smo iz tih sredstava osigurali što veće benefite za naše sugrađane, odnosno korisnike zdravstvenih usluga. Ovakvo postupanje definirali smo i danas donesenim dokumentom na sjednici Kolegija“, zaključio je premijer Halilagić.

Također, od nadležnih organa Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je zatraženo da sagledaju odgovarajući model povrata više uplaćenih sredstava građanima koji su već uplatili premiju osiguranja u trenutno važećem iznosu.

Najnovije

spot_img