Šta donosi novi Zakon o PIO?

Preporučujemo

Predstavnički domi Federalnog parlamenta odobrio je stupanje na snagu novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a samo dan poslije podršku novom Zakonu o PIO dao je i Dom naroda. Federalni premijer Fadil Novalić izjavio je da je ovo “revolucionarni dan” za rješavanje sadašnjeg i budućeg statusa penzionera u Federaciji BiH.

„Ovo je zakon koji zamjenjuje sve one zakone, uredbe i poduredbe koje su donošene od 1995. godine do danas i koje su na različite načine tretirale različite skupine i tako deformirale penzioni sistem do granice da je postao nepravedan za većinu sadašnjih i budućih penzionera, a postao je i neodrživ“, izjavio je Fadil Novalić, premijer Federacije BiH.

U Federalnom zavodu PIO uvjereni su da će novi Zakon biti stabilizirajući za Federaciju i da će ispraviti nepravdu, jer neće biti neobjektivno visokih i nerealnih malih penzija, nego u skladu sa plaćama i stažom. Uporedo sa Zakonom o PIO na snagu će stupiti i dopune Zakona o policijskim službenicima koji su tražili da se njihovi uslovi penzionisanja definišu posebnim zakonom. Njihovim je zahtjevima udovoljeno, ali ne i zahtjevima Sindikata.

„Bune se oni koji imaju penzije veće od plata, čije kolege koji su ih naslijedili također hoće penzije veće od plata. To ne postoji ni u jednoj državi na svijetu i to se ne može izdržati!“,poručio je Zijad Krnjić, direktor Zavoda PIO FBiH.

Za razliku od važećeg, u novom Zakonu o PIO-u planirana su jednokratna povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do jula 1998. godine u iznosu od deset posto i pet posto povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do 31. decembra 2007. godine.

„On osigurava da prati troškove povećanja životnoga standarda, a isto tako pratit će rast bruto društvenog proizvoda i na određeni način omogućava kontinuirano povećanje penzija ukoliko to bude rađeno u tom pravcu”, kazao je Jasenko Tufekčić, dopredsjedavajući Doma naroda FBiH.

Zadržana su postojeća prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a novi Zakon predviđa i mehanizam zaštite najugroženijih kategorija kroz tzv. najnižu penziju i zagarantovanu penziju u dosadašnjem iznosu (326 i 434 KM), koji će se dalje usklađivati.

„Ono što posebno apostrofiramo, a to je za nas prevažno, da smo mi zaključkom obavezali Vladu da ona nađe mogućnost da se povećaju minimalne mirovine. Tim minimalnim mirovinama je po našim procjenama obuhvaćeno negdje oko 40% korisnika mirovinskog fonda, a to su vam one mirovine od 326 maraka“, izjavio je Tomislav Martinović, predsjednik Kluba Hrvata u Domu naroda FBiH.

Novi bodovni sistem za izračun visine penzija zasniva se na godinama radnog staža osiguranika i uplaćenim doprinosima. Izračun se također vrši na temelju prosječne plaće u Federaciji BiH. Pa tako se osiguraniku koji je imao plaću u visini prosječne u FBiH, a navršio je 40 godina staža i ima uplaćene doprinose, za svaku godinu računa po jedan lični bod. Tako dobivenih 40 bodova ukupno množi se s općim propisanim bodom od 14 KM te izračunava visina penzije od 560 KM. Ukoliko je plaća bila upola manja od prosječne u FBiH, lični bod je 0,5, a duplo veća, osiguraniku se za svaku godinu staža uračunavaju po dva lična boda. Iznosi između tih vrijednosti množe se s odgovarajućim sračunatim ličnim bodom.

Direktor Zavoda PIO FBiH Zijad Krnjić kazao je da će obračun penzija po novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju početi narednog mjeseca.

Najnovije

spot_img