Salkić: RS nastavlja kršiti odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH

Preporučujemo

Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska (RS), uputio je dopis Uredu visokog predstavnika i ambasadorima zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) pozivajući na sprečavanje i sankcionisanje postupaka Vlade entiteta RS zbog kršenja ranijih odluka visokih predstavnika i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Salkićevog kabineta.

Salkić podsjeća da je ranijim odlukama visokih predstavnika zabranjeno raspolaganje državnom imovinom do konačnog usaglašavanja na nivou države Bosne i Hercegovine.

Odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u više navrata je potvrđeno da je država Bosna i Hercegovina titular državne imovine. Suprotno tome, Vlada entiteta RS jednostrano poduzima aktivnosti vezane za državnu imovinu u okviru administrativne jedinice RS, naveo je također Salkić u dopisu.

– Tako je u ranijem periodu poduzela aktivnosti i nastavlja poduzimati aktivnosti oko izgradnje hidroelektrane Buk Bijela suprotno odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Vlada RS-a je donoseći Odluku o izgradnji ski-centra na Manjači zanemarila i ignorisala Vašu odluku i provodeći zaključke Narodne skupštine o neuvažavanju odluka visokog predstavnika i OHR-a, kao i nepoštivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, izašla iz domena političke deklaracije neobavezujućeg tipa (kako je to definirao Ustavni sud RS) te dajući obaveznost jednom neustavnom aktu i nastavila postupati i djelovati po takvom. Konkretno, vlasti RS-a su još jednom potvrdile da unatoč presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, onom temeljnom U1/11, kao i potonjim o šumskom i poljoprivrednom zemljištu, javna dobra (šume i poljoprivredno zemljište u RS) smatraju vlasništvom entiteta – navodi se u Salkićevom dopisu.

Vlada entiteta RS je za dnevni red 35. posebne sjednice Narodne skupštine predložila izmjene i dopune Zakona o legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata u RS-u i izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS-a.

Oba ova zakona, ističe Salkić, nastavljaju praksu uzurpacije državne imovine i daju je u vlasništvo trećih lica. Značajan dio ove imovine u bivšoj Jugoslaviji oduzet je od Bošnjaka i pretvoren u poljoprivredne zadruge, a nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, dodijeljen srpskim izbjeglicama s ciljem trajne promjene etničke strukture stanovništva u određenim opštinama i gradovima.

– Vi ste, određujući se na podnesenu apelaciju o neustavnosti Zakona o državnoj imovini RS-a kao svojevrsnu zaštitnu mjeru za primjenu istog, dopunili i sam Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom na način što ste donijeli odluku kojom se utvrđuje da je svaki zakon, odluka ili pravni akt kojim se krši privremena zabrana, pravno nevalidan i da se ima smatrati ništavnim. Također ste rekli, tokom saopštavanja te odluke, da će oni koji budu prekršili odluku snositi “pravne posljedice, i kada je riječ o ličnoj odgovornosti i kada je riječ o transakcijama”. Za sada je izostala Vaša reakcija, a ono što se konkretno od Vas kao visokog predstavnika očekuje jeste jasno djelovanje u pravcu zaštite i potvrđivanja vlastitog autoriteta shodno Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma – naveo je u dopisu Ramiz Salkić.

Nepriznavanje i neprovođenje odluka visokog predstavnika i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine znači kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanje mira u Bosni i Hercegovini, zaključio je Salkić pozivajući visokog predstavnika da proglasi akte Vlade entiteta RS pravno ništavnim.

Neophodan je angažman visokog predstavnika u ovom ali i ostalim slučajevima kršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i visokih predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, zaključio je u dopisu potpredsjednik RS-a, prema saopćenju iz njegovog kabineta.

Najnovije

spot_img