Rade Grujić: Nalaz vještaka o duševnim bolovima oštećene

Preporučujemo

Na suđenju Radetu Grujiću za silovanje na području Zvornika, vještak neuropsihijatrijske struke izjavio je da je kod oštećene konstatovao duševne bolove i umanjenje životne aktivnosti, kao posljedicu zarobljavanja i seksualnog nasilja.

Vještak Rusmir Softić je izjavio da oštećena ima posttraumatski stresni poremećaj – kao posljedicu zarobljavanja i seksualnog zlostavljanja koje je doživjela, te zbog onoga što je slušala o patnjama drugih.

“To predstavlja neuobičajeno životno iskustvo”, rekao je vještak.

On je zaključio da je oštećena tokom devetodnevnog zarobljeništva trpila veoma jake duševne bolove, a u kasnijim godinama bol je bila jakog i srednjeg intenziteta. Naveo je da su njene životne aktivnosti umanjene za 20 odsto.

Branilac Petko Pavlović, novi branilac optuženog, kazao je da se nije mogao pripremiti za unakrsno ispitivanje jer nije imao na raspolaganju medicinsku dokumentaciju koju je oštećena dostavila vještaku.

Softić je rekao da je on tu dokumentaciju imao na uvid, ali je njegov nalaz zasnovan na psihijatrijskom pregledu, i zaključak bi bio isti i da dokumentaciju nije pogledao.

Na pitanja branioca, potvrdio je da je na duševne bolove oštećene uticalo i samo zarobljavanje, kao i teške povrede, mučenja i seksualna zlostavljanja drugih, te činjenica da je ona silovana više puta od strane više osoba.

Pavlović je prigovorio na nalaz vještaka, naročito na ocjenu o stepenu i dužini trajanja straha i bolova.

Grujić je optužen da je, u svojstvu pripadnika čete Snagovo Teritorijalne odbrane (TO) Zvornik, silovao ženu bošnjačke nacionalnosti u Liplju, gdje se nalazio zatočen veliki broj civila bošnjačke nacionalnosti.

Nastavak suđenja je zakazan za 20. oktobar, kada će u BiH boraviti posljednja svjedokinja Tužilaštva.

(RTV GD/Detektor)

Najnovije