Potpisan sporazum o sufinansiranju projekata sanacije lokalnih cesta na području općine Sapna

Preporučujemo

Nakon što je početkom jula ove godine potpisan Sporazum o saradnji u realizaciji Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lakalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Sapna između Općine Sapna i JU Direkcija regionalnih cesta TK-a, a po završetku postupka javnih nabavki i izbora najpovoljnijih ponuđača za realizaciju planiranih projekata, općinski načelnik Zudin Mahmutović nedavno je sa JU Direkcija regionalnih cesta TK-a potpisao i Sporazume o namjeri sufinansiranja radova na ovim projektima.

Naime, nakon završetka postupka javnih nabavki ukupna vrijednost najpovoljnijih ponuda premašivala je iznos odobrenih sredstava za realizaciju planiranih projekata pa se ovim sporazumima na koje je saglasnost dalo i Općinsko vijeće Sapna, Općina Sapna obavezala sufinansirati projekte u iznosu koji prelaze ranije odobrena sredstva od strane Vlade TK-a.

Radi se o projektima sanacije i rehabilitacije saobraćajnice u naselju Svrake u dužini od 370 m, sanacije i rehabilitacije saobraćajnice u ulici Muje Smajlovica i ulice prema mektebu u MZ Kobilići, dionice 1 i 2, sanacija dijela puta Vitinica – Kovačevići, te sanacija i rehabilitacija saobraćajnice prema naselju Haluge u dužini od 280 m.

Ukupna vrijednost svih navedenih projekata iznosi oko 380.000,00 KM, od čega će Vlada TK-a izdvojiti 301.800,00 KM dok će se ostatak finansirati iz Budžeta Općine Sapna.

Najnovije