EPBiH: Reorganizacija rudnika ili stečaj!

Preporučujemo

Elektroprivreda  BiH kao Vladajuće društvo Koncerna EPBiH redovno ispunjava i izmiruje sve obaveze prema rudnicima – samostalnim privrednim društvima, koja svojom osnovnom djelatnošću ostvaruju prihode i iz istih, između ostalog, isplaćuju plate radnicima. Razloge za neisplaćivanje plata treba tražiti u činjenici da rudnici Koncerna EPBiH  ne ostvaruju planiranu proizvodnju, a time i prihode.

Proces reorganizacije rudnika pokrenut je s ciljem obezbjeđenja njihovog ekonomski održivog poslovanja. U dosadašnjoj provedbi ovog procesa doneseni su pravilnici o organizaciji i data je saglasnost Vladajućeg društva na pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta koji trebaju stupiti na snagu 1. maja 2021. godine. U toku je izrada i drugih akata,  između ostalih, pravilnika o radu i pravilnika o radnom učinku.

Pokrenuti proces reorganizacije nailazi na velike otpore i protivljenja od strane rudnika i manifestuje se  kroz obustave rada.  Zahtjevi sindikata rudnika često nemaju karakter sindikalnih aktivnosti.

Reorganizacija rudnika je odgovoran proces i njena potpuna provedba zahtijeva punu angažovanost svih uposlenih u Koncernu EPBiH. U slučaju opstruiranja i neprovođenja ovog procesa,  jedina opcija jeste stečaj.

Prema preliminarnim podacima na dan 31.12.2020.godine, ukupne obaveze rudnika Koncerna EPBiH  po svim osnovama, iznose 920 milion KM. Od ovog iznosa, dugovanja prema državi su blizu 495 miliona KM. Prošlu godinu rudnici su okončali sa ukupnim gubitkom u iznosu 79 miliona KM.

I pored više od pola milijarde KM koliko je Elektroprivreda BiH uložila u rudnike,  nije obezbjeđeno njihovo ekonomski održivo poslovanje. Proces reorganizacije mora biti sveobuhvatan  uključujući reorganizaciju i optimizaciju radne snage i proizvodnih kapaciteta, što će rezultirati ekonomskom održivošću.

Najnovije

spot_img