Dodatna sredstva za realizaciju ekoloških projekata u TK

Preporučujemo

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o utrošku dodatnih novčanih sredstava za realizaciju ekoloških projekata u tom kantonu. 

Radi usklađivanja sa izmjenama i dopunama budžeta TK za 2023. godinu, te kvalitetnijeg iskorištavanja planiranih namjenskih sredstava, Vlada TK je danas dala suglasnost na izmjene i dopune Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2023. godinu.

– Ovim izmjenama osigurano je ukupno 7.139.000 KM. Od ovog iznosa 3.020.000 KM odnosi se na kapitalne transfere gradova, općina, javnih i privatnih poduzeća, neprofitnih organizacija i pojedinaca za sufinanciranje realizacije projekata i mjera energetske učinkovitosti. Za tekući transfer predviđeno je ukupno 793.000 KM – kaže Anela Ajšić, ministrica uređenja prostora i zaštite okolice TK.

U odnosu na prethodni program, izmjenama i dopunama osigurano je dodatnih 230.000 KM za projekte po Akcijskom planu energetske učinkovitosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu i za uličnu energijsku efikasnu rasvjetu u gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu.

Najnovije

spot_img