Danas sastanak Koordinacijskog tijela za pitanje migracija

Preporučujemo

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić zakazao je sastanak Koordinacijskog tijela za pitanje migracija u BiH, zbog sve većeg broja migranata koji pristižu u BiH, te za sada, neodgovarajućeg odgovora države na krizu.

Vijeće ministara BiH pozvalo je ombudsmene za ljudska prava Bosne i Hercegovine da hitno sačine i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostave Specijalni izvještaj o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, s prijedlogom mjera i preporuka nadležnih organa Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zaduženo je da, uz Informaciju o ilegalnim migrantima koji borave u Bosni i Hercegovini, dostavi i Prijedlog odluke o formiranju privremenog operativnog štaba za migrante koji borave u Bosni i Hercegovini.

Najnovije

spot_img