VIP Gold Premium – luksuz za Vaše zdravlje!

Preporučujemo

Osluškujući potrebe pacijenata kroz kliničku praksu, Plava Poliklinika je u prilici uvaženim klijentima ponuditi, ovog puta, novi koncept VIP pregleda pod nazivom VIP Gold Premium.

To da briga o zdravlju počinje redovitim godišnjim pregledima, čija je svrha rano otkrivanje faktora rizika za razvoj hroničnih, zloćudnih bolesti te pravovremeno uspješno liječenje svakako je i dalje primarna teza Plave Poliklinike.

Nažalost svjedoci smo kako kod velikog broja ljudi postoje već stečena oboljenja u najrazličitijem životnom dobu i koji beskrajno mnogo gube vremena da bi dobili preciznu dijagnostiku koja bi omogućila bolje i efikasnije liječenje.

Pomenućemo da je dijagnostika prvi i najvažniji korak ka utvrđivanju svih zdravstvenih problema i sa njom, bar u današnje vrijeme, ne treba odugovlačiti.

Ukoliko čekate, može doći do nastanka ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Nesumnjivo najveći naglasak u svakodnevnom radu sa pacijentima Plava Poliklinika stavlja na detaljan individualiziran pristup, sa potpunim i realnim informiranjem pacijenata.

VIP Gold Premium je nova pogodnost koju ova zdravstvena ustanova nudi pacijentima, a riječ je o univerzalnom programu pregleda i dijagnostičkih procedura koji omogućavaju preciznu procjenu cjelokupnog zdravstvenog stanja.

Program je jedinstven po tome što se tokom dva dana se identificiraju sve promjene koje je bolest izazvala, posebno kada govorimo o najučestalijim prijetnjama po zdravlje. Za razliku od drugih VIP paketa u našoj ponudi koji podrazumijevaju preventivne pretrage (skrining) VIP Gold Premium je posebno usmjeren na pacijente sa postojećom zdravstvenom problematikom kako bi ustanovio preciznije stanje a time ujedno omogućio preciznije i efikasnije liječenje.

Dakle, VIP Gold Premium paket namijenjen je:
– pacijentima sa neriješenom dijagnozom
– pacijentima preko 40 godina starosti
– pacijentima sa porodičnom anamnezom različitih bolesti
-pacijentima koji nemaju nikakve upozoravajuće simptome ali žele provjeriti svoj zdravstveni status u detalje

Osim širokog spektra zdravstvenih usluga, VIP Gold Premium podrazumijeva i prilagođavanje individualnim potrebamama pacijenta tako da uključuje sve pretrage koje su neophodne za adekvatnu dijagnostiku.

Na taj način pacijenti sa specifičnim zdravstvenim problemima dobijaju poseban tretman te im se posvećuje multidiciplinarni tim ljekara (neurolog,internista, gastroenterolog, ginekolog, kardiolog, pulmolog…) kako bi u najkraćem roku i na jednom mjestu dobili preciznu dijagnostiku, bez potrebe za lutanjem od ljekara do ljekara.

Pregledi u okviru ovog programa su neinvazivni i u potpunosti koordinirani, baziraju se na partnerskom odnosu između pacijenta i ljekara, personaliziranoj usluzi, uz sav komfor VIP tretmana i najsavremeniju opremu koje pruža Plava Poliklinika.

Po dobijanju laboratorijskih analiza i rezultata svih pregleda, ljekar internista, posebno zadužen za pacijenta i koji ga vodi kroz cijeli postupak, postavlja dijagnozu i predočava eventualno dalje liječenje kao i preduzimanje preventivnih i terapijskih mjera. Za potrebe pacijenata bit će urađen konzilijaran pregled sa više specijalista.

Plava Poliklinika je već odavno postala jedan od prepoznatljivih simbola u zdravstvu. Razlog tome je kvalitet kojem uvijek teži, a što su uvidjeli i njeni pacijenti koji joj svoje povjerenje poklanjaju, što će sigurno učiniti i kada je program VIP Gold Premium u pitanju.

Očekujemo da će simbioza stručnosti, komfora, temeljitih ispitivanja te velike posvećenosti učiniti da lako odaberete VIP GOLD PREMIUM i time unaprijedite vaš zdravstveni status.

VIP Gold Premium obuhvata:
-2 dana, 1-no noćenje u Plavoj Poliklinici (poseban tretman, masaža)
– kliničku obradu (TA, ECG, BMI)
– nalaz i mišljenje stručnog konzilija
– kompletna lab. obradu (kks, se, crp, urin, šuk, HbA1C itd.)
– RF, Ac. Uricum, ASTO test
markeri hepatitisa (HBV, HCV), HIV
– Ca markeri (CA 19-9, CEA, fPSA / PSA, CA 125)
– inhalatorni i nutritivni alergeni
– CT glave, CDU vrata
– UZ srca (2D, 3D, 4D), Troponin, D dimer
-Ergometrija
-24h Holter monitoring
– UZ štitnjače, hormoni, antitijela
– UZ abdomena sa CDU
– RTG p/c, spirometrija
– RTG kičme (jedna regija)
– gastroskop. / kolonoskopija u opštoj anesteziji
– CT jedne oblasti i sa i.v kontrastom (jedna regija) i MRI (magnetna rezonanca) prema konzilijarnoj odluci ljekara
– ginekološki pregled, UZ i PAPA test, gin. color doppler, brisevi (vaginalni, cervikalni, bris na ureoplazmu)

Bolesti modernog doba, kao što su karcinomi, dijabetes itd., ne bole a koštaju brojne ljudske živote zbog čega je rano dijagnosticiranje i liječenje iznimno važno u borbi protiv vodećih bolesti današnjice.

Pored navedenih zdravstvenih pretraga obuhvaćenih VIP Gold paketom, u ovoj zdravstvenoj ustanovi se mogu obaviti i brojne operacije (klasične i laparoskopske).

ZDRAVLJE JE NAJBITNIJE – NJEGUJTE GA!

Plava Poliklinika – Medicina koja liječi. Srca koja brinu!

Najnovije

spot_img