ZZO TK: “Prijedlozi Koalicije organizacije osoba sa invaliditetom su preambiciozni”

Preporučujemo

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti u sklopu kampanje #PonosniNaSebe provodi aktivno zagovaranje s ciljem usvajanja prijedloga za izmjene Liste ortopedskih i drugih pomagala.

Tim povodom radna grupa Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom TK je u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja TK u martu održala sastanak sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja TK gospodinom Mirsadom Hodžićem i njegovim saradnicima.Povod ovom sastanku bilo je zajedničko usaglašavanje prijedloga Liste ortopedskih i drugih pomagala koje građani TK dobijaju uz participaciju ili potpuno učešće Zavoda.

Na sastanku se vodila konstruktivna rasprava, te je dogovoreno da će prijedlog izmjene Liste koju je Koalicija prethodno dostavila Zavodu, biti poslan Koaliciji, što se i desilo. Zavod se očitovao, i to za stavke za koje je Koalicija preložila izmjene.

Predstavnici Zavoda su iznijeli stav da su prijedlozi Koalicije preambiciozni, s obzirom na upoređivanje sa listama u drugim kantonima. Predstavnici Koalicije u ovom zagovaračkom procesu se slažu i ističu da treba obezbijediti bolje uslove za nabavku pomagala koja su od životne važnosti poput kolica i ostalih za svakodnevno funkcionisanje. Takođe, ono što je za Koaliciju u ovom procesu bitno je to da Zavod Listu sa svojim mogućim izmjenama prije slanja na Vladu TK, dostave Koaliciji na uvid.

Također, 20.04.2018. godine u prostorijama I.C. „Lotos“ je realizovan dogovoreni sastanak predstavnika Koalicije i Zavoda zdravstvenog osiguranja. Povod sastanka bio je rasprava o očitovanju Zavoda po pitanju prijedloga od strane Koalicije za izmjenu Liste ortopedskih i drugih pomagala. Na sastanku su se analizirali prijedlozi za izmjene po stavkama, te utvrđivale okolnosti i potrebe za njihovo usvajanje.

Ponovo se diskutovalo o mogućnostima prilagođavanja Liste i najboljim mogućim rješenjima kako bi ostvarivanje prava na pomagala bilo najbolje moguće riješeno za osobe sa invaliditetom.

Koalicija će nastaviti i u budućnosti realizaciju aktivnosti u pravcu poboljšanja mogućnosti i jednakih uslova za osobe sa invaliditetom i ostvarivanja svih prava koja im pripadaju a koja su zagarantovana UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

 

Najnovije

spot_img