Zahvaljajući Aleksandri Nuhanović: OŠ Sapna kupila četiri beskontaktna toplomjera

Preporučujemo

Osnovna škola Sapna kupila je četiri beskontaktna toplomjera za što je novac donirala Aleksandra (Sandra) Nuhanović koja živi u Kanadi.

S obzirom da je Osnovna škola Sapna školsku godinu počela u izuzetno teškim uslovima, kupljeni beskontaktni toplomjeri doprinijet će povećanju sigurnosati učenika, u borbi protiv pandemije virusa korona, jer je jedna od najefikasnijih preventivnih mjera upravo mjerenje temperature tijela.

Cijena jednog beksontaktnog toplomjera, koji su kupljeni za potrebe Osnovne škole Sapna, je 101 KM.

Direktor škole Ševad Brzović, te uposlenici  zahvalili su Aleksandri Nuhanović, koja je nakon incijative radnika iz PŠ Vitinica Remzudina i Mersihe Spahić, donirala novačana sredstva za kupovinu toplomjera.

Inače, Aleksandra Nuhanović je do sada više puta obradovala školarce iz PŠ Vitinica, kupovinom novogodišnjih paketića.

Najnovije