Vlada TK zapošljava sve nezaposlene doktore: Plata ljekara će biti oko 3.000 KM

Preporučujemo

Vlada Tuzlanskog kantona početkom decembra je krenula u proceduru zapošljavanja svih ljekara koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje TK. 

Njih ukupno 106 tokom naredne godine trebali bi biti zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama na području TK. Na današnjoj sjednici Vlade TK, donešena su dva zaključka koji se odnose na ovaj projekat.

Prvi zaključaj je da Zavod za zapošljavanje TK i Ministarstvo zdravstva urade analizu stanja nakon čega će Federalnom zavodu za zapošljavanje uputiti zahtjev za sufinansiranje plata ovim ljekarima. Drugi zaključak se odnosi na obavezu Zavoda za zapošljavanje TK da krene u samu izradu programa.

„Mi ćemo nakon ovih zaključaka krenuti u realizaciju. Ja očekujem da će početkom naredne godine svi ljekari sa Zavoda za zapošljavanje biti angažirani u javne zdravstevne ustanove u TK“, kazao je Fadil Alić, ministar za rad i socijalnu politiku TK.

Projekat zapošljavanja svih nezaposlenih ljekara planiran je kao jednogodišnji program. Ali, kako je kazao ministar, ukoliko se on pokaže kao dobar, biti će planiran i za naredne godine. Plate pomenutih ljekara analizom će utvrditi Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

„Znamo da su plate ljekara veće u odnosu na neke druge pozicije. Mi kalkulišemo sa cifrom do 3.000 KM po ljekaru, a to ćemo pravilno rasporediti na sve ove institucije koje realizuju program zapošljavanja ljekara u TK“, ističe Alić.

Trenutno je na Zavodu za zapošljavanje TK evidentirano 106 doktora, od čega dvoje imaju određeni staž u struci. Koliko će njih prihvatiti posao u javnim zdravstvenim ustanovama još nije precizirano, ministar predviđa da će to biti više od 100.

(RTV GD/vijesti.ba)

Najnovije

spot_img