Utvrđen Prijedlog odluke o privremenom finansiranju TK

Preporučujemo

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas, s obzirom da kantonalni budžet za 2024. godinu neće biti donesen do kraja kalendarske godine, Prijedlog odluke o privremenom finansiranju za period januar – mart 2024. godine.

Ovom odlukom predviđeno je privremeno finansiranje TK do donošenja budžeta za 2024. godinu, za period od 1. januara do 31. marta naredne godine u iznosu od 113.555.472 KM, saopćeno je iz Vlade TK.

U periodu privremenog finansiranja finansiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. decembar 2023. godine. Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne donese budžet TK za 2024. godinu.

Također, Odlukom je predviđeno da se u periodu privremenog finansiranja mogu izvršavati rashodi i izdaci iz osnova unutrašnjeg i vanjskog duga do visine stvorenih obaveza, kao i rashodi i izdaci koji se finansiraju iz uplaćenih i prenesenih pomoći, donacija i prihoda za posebne namjene prema odlukama Vlade na prijedlog budžetskog korisnika.

S ciljem pokretanja konkretnih aktivnosti i procedura za zapošljavanje svih ljekara koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje TK, Vlada je prihvatila informaciju s nedavno održanog sastanka, te zadužila Ministarstvo zdravstva TK da u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK sačini analizu stanja zaposlenosti i potreba javnih zdravstvenih ustanova s područja tog kantona, te zajedno s navedenom analizom dostavi zahtjev Federalnom zavodu za zapošljavanje.

Na osnovu tog zahtjeva Federalni zavod bi se izjasnio o mogućnostima sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine s područja TK u 2024. godini, kroz Program sufinansiranja zajedničkih projekata sa drugim pravnim subjektima u 2024. godini i to između Ministarstva zdravstva TK, JU Služba za zapošljavanje TK i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Javna ustanova Služba za zapošljavanje TK je zadužena da pokrene aktivnosti u cilju izrade “Programa sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine u 2024. godini“.

Također, Vlada je prihvatila Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području tog kantona.

“Može se konstatovati da su pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti gradova i općina (gradske ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) različiti od grada i općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije”, navodi se u saopćenju Vlade TK.

Izvršena je priprema svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava u skladu sa gradskim/općinskim planovima zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i općinskim odlukama o komunalnom redu. JU Direkcija regionalnih cesta TK je definisala okvirne ugovore sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva na području TK.

Firme raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i drugim sredstvima za ove poslove. Za zimsko održavanje magistralnih puteva na području TK, JP Ceste Federacije BiH je sklopilo ugovore sa četiri firme koje raspolažu odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove.

Također, Vlada je danas prihvatila i Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o utrošku novčanih sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni transferi drugim nivoima i nabavka stalnih sredstava u obliku prava. Od sredstava planiranih za nabavku sredstava u obliku prava (96.174 KM) Kantonalna uprava civilne zaštite je nabavila četiri visokotlačna modula za gašenje požara za Doboj Istok, Gračanicu, Gradačac i Sapnu. Kantonalna vlada je donijela i odluke o prijenosu vlasništva nad ovim sredstvima na navedene gradove i općine. Gradovima Gračanica, Gradačac, Lukavac, Srebrenik i Živinice, te općinama Banovići, Doboj Istok, Kalesija i Sapna je dodijeljeno 745.378 KM i potpisani su ugovori o korištenju sredstava za nabavku opreme za strukture civilne zaštite.

Svi gradovi i općine kojima su dodijeljena sredstva su blagovremeno dostavili izvještaje. Sedam jedinica lokalne samouprave je nabavilo planiranu opremu, dok Srebrenik i Živinice, zbog procedure javnih nabavki, nisu okončali postupak nabavke.

Iz ovih sredstava nabavljena su terenska ili SUV vozila, odnosno vozila za tehničke intervencije, autocisterna sa pumpom za pitku vodu, vatrogasni kamion, te oprema za strukture civilne zaštite koja podrazumijeva ronilačka odijela, odijela za prolazak koz vatru, ventilator – odimljivač na baterijski pogon, kompresor za punjenje boca izolacionih aparata i uskočni jastuk za spašavanje sa visina, saopćeno je između ostalog nakon sjednice Vlade TK.

Najnovije

spot_img