Vlada TK sufinansira troškove smještaja djece u predškolskim ustanovama

Preporučujemo

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva kulture, sporta i mladih o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2023.godini za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama.

Za ovu namjenu Vlada je planirala 174.500 KM, ali su zbog manjeg broja kvalifikovanih prijava odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 93.754 KM.

Naime, na Javni poziv Ministarstva Ministarstvo pristigla je ukupno 161 potpuna prijava. U skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a usljed nedovoljnog broja potpunih prijava koje ispunjavaju propisane uslove, sredstva su dodijeljena svim podnosiocima prijava čije su prijave ocijenjene kao potpune uključujući i podnosioce prijava koji su ranije bili korisnici sredstava za namjene finansiranja/sufinanisreanja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama, te podnosioce prijava čije su prijave ocijenjene kao potpune, a koji su za dodjelu sredstava prijavili više od jednog djeteta.

Najnovije

spot_img