Vlada TK podržala 74 borca u rješavanju stambenih potreba

Preporučujemo

Ugovore o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini jučer su sa ministrom za boračka pitanja TK Fedahijom Ahmetovićem potpisala 74 dobitnika ovog oblika podrške.

U ovu svrhu Ministarstvo i Vlada Tuzlanskog kantona su ove godine osigurali ukupno 300.000,00 KM.

Kako je rečeno po jednom kandidatu moglo je biti odobreno maksimalno 5.000 KM, a odobrena sredstva bit će usmjerena u stambene objekte kod kojih je potrebno izvođenje građevinskih radova kojima se saniraju ili mijenjaju nosivi konstruktivni elementi, novoizgrađene objekte koji nisu pokriveni, a isto podrazumijeva objekat, pod pločom i bez krovne konstrukcije, objekte sa urađenim grubim radovima, a što podrazumjeva pokriven objekat bez ostalih  unutrašnjih završnih i instalaterskih radova, kojima se neuseljivi dio objekta dovodi u funkciju sa minimalnim uslovima stanovanja, naknadu učinjenih izdataka na objektu uslijed štete nastale uslijed prirodnih nepogoda ili ljudskog djelovanja, s tim da dokazi o izdacima potiču iz perioda nakon zaključenja oglasa iz prethodne godine, a najkasnije do zaključivanja ovog oglasa, kao i troškove plaćanja nedostajućih sredstava za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje, odnosno rješenje o naknadnom odobrenju za građenje  za bespravno izgrađene građevine.

„Imajući u vidu broj pristiglih aplikacija evidentno je da su nažalost potrebe branilaca i veće od ukupnog iznosa sredstava koje smo namijenili ove godine. Ovo su trenutne mogućnosti Budžeta Tuzlanskog kantona i one su jasan pokazatelj naže volje, želje i spremnosti da pomognemo našim braniteljima. Osim ovog tu su i brojni drugi oblici i programi podrške, za što smo ove godine planirali oko 17,3 miliona KM“, kazao je danas ministar Ahmetović.

Najnovije