U Tuzli predstavljen program “Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH”

Preporučujemo

Program “Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini” koji unapređuje agendu “Žene, mir i sigurnost”, a podrazumijeva jačanje uloge žena u održavanju mira i procesima društvene kohezije te unapređenje pružanja usluga za žene pogođene sukobima i one koje su u marginaliziranom položaju u BiH, predstavljen je danas u ateljeu “Ismet Mujezinović” u Tuzli. 

Program će jačati kapacitete institucija i organizacija civilnog društva koje provode agendu “Žene, mir i sigurnost” na lokalnom nivou, kao i njihovo partnerstvo u rješavanju ključnih izazova u domenu ljudske sigurnosti, koji posebno pogađaju žene.

“Pokrećemo novu inicijativu kojom pružamo podršku djevojkama i ženama u BiH. Programom će u naredne tri godine UN investirati oko pet miliona dolara. Od ratnog i postratnog perioda žene su bile kičma mira i stabilnosti i sada je vrijeme da osnažimo žene u kritičnom trenutku da rade na izgrađivanju mira i stabilnosti. Ponosni smo na postignuća žena u BiH, ali imamo femicide, rodno – zasnovano nasilje, a ovim projektom želimo smanjiti stopu nasilja, a ne samo deklarativno djelovati. Ove godine imamo lokalne izbore, a žene su nezastupljene na izbornim listama. Imamo samo pet žena načelnica u BiH i zato vas pozivamo da glasate za žene”, kazala je Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH.

Naglasila je da sarađuju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, odnosno Agencijom za ravnopravnost spolova i blisko sarađuju sa Međunarodnom organizacijom za migracije.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Samra Filipović-Hadžiabdić naglasila je da sa UN-om pokreću značajan projekat, ocijenivši važnom potpunu implementaciju UN rezolucije 1325.

“Bosna i Hercegovina je na putu da usvaja četvrti po redu Akcioni plan za implementaciju ove rezolucije i dosta toga je implementirano u Oružanim snagama BiH, Ministarstvu odbrane BiH, kao i Ministarstvu sigurnosti BiH. Planovi nisu ostali mrtvo slovo na papiru nego je dosta toga i implementirano. Uspjeli smo sami napraviti nekoliko akcionih planova za lokalni nivo, a ovaj projekat će nam dati vjetar u leđa da napravimo za još lokalnih zajednica”, rekla je Filipović-Hadžiabdić.

Najnovije

spot_img