U Sapni promocija knjige Inkluzivna praksa I dio

Preporučujemo

U opštinskoj sali u Sapni sa početkom u 11 sati u subotu 17. marta Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine organizuje promociju knjige Inkluzivna praksa I dio, autorice prof.dr. Emire Švrake i saradnika.

Inkluzivna praksa, koja će izaći u tri dijela. Prvi dio knjige Inkluzivna praksa nosi podnaslov Re/habilitacija u inkluziji i sadrži uvodna poglavlja inkluzivne prakse. Knjiga će biti podrška u nastavi studentima Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, studija Fizikalna terapija za predmete Okupaciona terapija i Rehabilitacija u inkluziji, koji se u ovoj akademskoj 2017/2018. izvodi prvi put.

Biopsihosocijalni model ili holistički model potstakao je brojna istraživanja uticaja psiholoških i socijalnih uzroka na nastajanje, tok i ishod bolesti, a time i razvoj novih interdisciplinarnih područja kao što su zdravstvena psihologija i psihoneuroimunologija. Holistički model opisuje interakcije između psihosocijalnih i bioloških faktora o etiologiji i razvoju bolesti, o tome kako pojedinac interpretira i reaguje na okruženje, kako odgovara na stres, kakvi su uticaji zdravstvenih ponašanja i kako to može, u konačnici, uticati na zdravstvene ishode.

Inkluzivni model školskog obrazovanja predstavlja samo jednu komponentu sistema re/habilitacije u lokalnoj zajednici, koji promoviše holistički pristup i orjentisanost na dijete i porodicu. Inkluzivna praksa škole odražava inkluzivnu kulturu i politiku škole. Ona predstavlja praktična, pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička rješenja, u osiguravanju kvalitetnog poučavanja i učenja, kao i aktivnog učešća svih aktera života škole. Inkluzivna praksa podrazumjeva da su sva djeca/učenici dobrodošli u vrtiće/škole i da su odgovornost svih prosvjetnih radnika.

Individualizovani pristup u nastavi za djecu s razvojnim teškoćama podrazumjeva niz postupaka: razvijanje samostalnosti učenika stepenovanim pružanjem pomoći, predviđanje dužeg vremena za rješavanje zadataka, pojedinačno zadavanje zadataka, češću provjeru znanja u kraćim vremenskim jedinicama i s manjim brojem pitanja, zajedničko planiranje rada s učenikom, češće promjene aktivnosti.

Promotori knjige su prof.dr. Emira Švraka,prof. dr Husnija Hasanbegović, prof.dr. Edina Šarić i Hazim Junuzović, a moderatorica ovoga puta novinarka RTV Glas Drine Anisa Mahmutović.

Najnovije

spot_img