U BiH trenutno boravi skoro 22.000 migranata

U BiH trenutno boravi skoro 22.000 migranata

77
0
PODIJELI

Vijeće ministara BiH primilo je ka znanju Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH te naglasilo potrebu jačanja državne granice i sprečavanja nezakonitih ulazaka migranata u BiH.

Prioriteti Bosne i Hercegovine i dalje se odnose na jačanje kapaciteta Granične policije i Službe za poslove sa strancima, realizaciju sporazuma o readmisiji i jačanje readmisijskih te kapaciteta u području azila, kao i intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migrantima.

U narednom periodu bit će osigurano povećanje smještajnih kapaciteta za migrante na postojećim lokacijama gdje borave migranti, i to u prostore poduzeća “Bira” u Bihaću na ukupno 1.200 te u bivšoj kasarni “Ušivak” u Hadžićima na 800 mjesta.

Prema podacima Službe za poslove sa strancima, dnevni priljev migranata u novembru je smanjen u odnosu na oktobar ove godine. Od 31. 10. 2018. do 8. 11. 2018. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 926 nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u ovom periodu iskazale su 872 osobe, dok je samo jedna osoba podnijela zahtjev za azil.

Od početka ove godine do 8. novembra u BiH je prijavljeno 21.708 nezakonitih migranata, a namjeru za podnošenje azila u ovom periodu je iskazalo 20.497 osoba, dok je njih 1.316 podnijelo zahtjev za azil. Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (7.224), Irana (3.466), Sirije (2.616), Afganistana (2.613), Iraka (1.958) i Libije (764).