Skupština grada Zvornik: Usvojena odluka o kreditnom zaduženju za finansiranje kapitalnih ulaganja

Preporučujemo

Lokalni parlament usvojio je Odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od 7.000.000 KM za finansiranje kapitalnih ulaganja. Ova sredstva namijenjena su za izgradnju zgrade za Gradsku upravu, kupovinu poslovnog prostora za Centar za socijalni rad, nabavku, izgradnju i montažu javne rasvjete i video nadzora u gradu, izgradnju vodovoda Lokanj–Pilica faza 1 i kanalizacije u Branjevu, ugradnju prečistača na kanalizacioni sistem u Tabancima i za putnu infrastrukturu mjesnih zajednica.

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović istakao je da nivo zaduženosti dozvoljava da Gradska uprava uđe u novi kreditni aranžman, kao i dosadašnja praksa vraćanja kreditnih anuiteta pokazala da je Grad Zvornik finansijski stabilan i da su sva sredstva za koja je do sada zaduživan trošena transparentno i na realizaciju neophodnih infrastrukturnih projekata.

„Ni jedan ozbiljan projekat i u poslovnom svijetu i kad je riječ o javnim ulaganjima danas ne možete napraviti bez ozbiljnog kreditnog zaduženja. Bitno je da se novac potroši transparentno i da tim parama gradimo ono što nam treba. Postoji prag zaduženosti kojem mi još nismo prišli ni blizu i zato smatram da ovo kreditno zaduženje neće pedstavljati nikakav problem za normalno funkcionisanje gradskog budžeta. Možda će neko pitati da li je sada vrijeme da se kreditno zadužujemo za gradnju zgrade Gradske uprave, ali ovaj objekat je u takvom stanju da ćemo bez ozbiljnog ulaganja u njenu sanaciju vrlo brzo doći u fazu da je neupotrebljiva. Iz tog razloga naši inžinjeri su izračunali da je značajno jeftinije napraviti nov objekat, a preostali dio zgrade koji se nalazi pod zaštitom saniraćemo po fazama u narednih nekoliko godina.“

Na sjednici je usvojena i Informacija o stanju zvorničkog sporta u 2020. godini na području grada.

Gradonačelnik je ocijenio da postoje problemi u funkcionisanju sportskih klubova, kao i da su svi, praktično, vezani za gradski budžet, odnosno za nekog ili nekoliko entuzijasta iz određene sportske discipline koji ulažu dio sebe, svog slobodnog vremena, pa i svojih sredstava u funkcionisanje istih.

„Mi svake godine podižemo nivo finansijske discipline i odgovornosti sportskih klubova prema gradskom budžetu. Od ove budžetske godine jedna komisija iz našeg Odjeljenja za finansije obići će i pregledati dokumentaciju o poslovanju nekih klubova. Mora se uvoditi red, moramo rad sa djecom uozbiljiti, a naročito u smislu da sa najmlađima mogu raditi samo oni koji su stručni i imaju adekvatnu licencu.“

Gradonačelnik je saopštio i da će on i Klub odbornika SNSD-a pokrenuti inicijativu da se nedeljom ograniči radno vrijeme u trgovinskim objektima.

„Svi volimo nedeljom da odemo u veće, porodično snabdijevanje, ali malo ko razmišlja o ljudima koji u to vrijeme rade u trgovini. I oni imaju svoju djecu, svoje porodice i trebalo bi da pripreme nedeljni ručak, da se porodično okupe. Iz tog razloga obavili smo konsultacije sa vlasnicima nekih trgovina i nastavićemo sa tim. Želja nam je da se do potpunog ukidanja rada nedeljom u ovoj fazi rad ograniči bar do 12:00 ili 14:00 časova kako bi zaposleni u trgovinama mogli sebi da priušte neki predah i da se pripreme za sledeću radnu nedelju.“

Odbornici su usvojili i Izvještaj o stanju u poljoprivredi na području grada Zvornika u 2020. godini.

Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Darko Stefanović rekao je da je prošla godina bila jedna od najboljih od kad se prati stanje u zvorničkoj poljoprivredi. „Imali smo oko 15 posto više odobrenih zahtjeva za podsticaje, sredstva su bila na nivou oko 400.000 KM što nikada do sada nije bio slučaj. Pored toga podijelili smo 250 sjemenskih paketa vrijednosti 50.000 KM, uložili smo oko 45.000 KM u saradnji sa „Vorld vižnom“ u dodjelu 33 plastenika. Finansirali smo, kao i ranijih godina, rad 10 protivgradnih stanica sa iznosom od 30.000 KM, tako da su to do sada najveća sredstva koja je Gradska uprava izdvojila za poljoprivredu. Prošle godine smo po prvi put uvrstili i podsticaje za soju, povećali smo neke iznose podsticaja kao npr. za jezgrasto voće i povratna informacija je da je već došlo do povećanja zasada oraha i lješnika, takođe, povećan je i broj košnica. I ono što je bitno je da je i godina bila rodna, prinosi kukuruza i pšenice su bili značajno iznad nivoa prethodih godina tako da možemo biti zadovoljni i mi i poljoprivredni proizvođači – rekao je Stefanović koji je najavio da će ovoj godini po prvi put Grad finansirati podizanje zasada vinove loze.

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama. Ova odluka je usvojena, kao i Odluka o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2021. godinu. U obrazloženju je navedeno da je na inicijativu Privrednog savjeta Grada Zvornika, a u cilju stvaranja preduslova za dobro poslovno okruženje, odnosno stimulisanje investitora da se opredjeljuju za izgradnju proizvodnih objekata, ovom odlukom još više umanjenja naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Za proizvodne objekte od 200-500 kvadrata umanjenje je sa 20 posto povećano na 30 posto, za proizvodne objekte površine od 500-1000 kvadrata sa 30 na 50 posto. Uvedena je i kategorija za objekte preko 1.000 kvadrata za koju je usvojen popust od 70 posto obračunate naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

U usvojenoj Informaciji o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području grada Zvornik u prošloj godini stanje bezbjednosti je ocijenjeno kao zadovoljavajuće jer nisu evidentirana krivična djela koja bi izazvala uznemirenost građana, a takođe javni red i mir nije narušavan u većem obimu.

Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju organizacione jedinice Dječiji vrtić „Naša radost“ regulisan je pravni status nove organizacione jedinice koja se nalazi u izdvojenom dijelu novog objekta ove predškolske ustanove. Izmjenom je dodat naziv „Naša radost-2“.

Na dnevnom redu našla se i Odluka o osnivanju Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik radi usklađivanja sa Zakonom o zaštiti od požara.

Odbornici su usvojili odluke o izmjeni odluka o predaji na upravljanje pravoslavnog groblja u Čelopeku Crkvenoj opštini Čelopek i o formiranju Prvostepene stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, kao i odluke o utvrđivanju liste stručnjaka za imenovanje konkursnih komisija za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi i o ustupanju zemljišta na korištenje FK „Drina“. Na sjednici je prihvaćen i Izvještaj o radu Komisije za povratak, razvoj i integraciju za 2020. godinu, te donesene odluke: o usvajanju Plana utroška sredstava od koncesionih naknada za 2021. godinu i o korišćenju namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada u 2021. godini, kao i Plan o korišćenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za eksploataciju šuma za 2021. godinu

Odbornici su prihvatili i Akcioni plan mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti utvrđenih po izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji grada Zvornika za period od 1. januar-31. decembar 2019. godine.

Predsjednik Skupštine grada Zvornika Mensur Selimović odbacio je tvrdnje odbornika Ujedinjene Srpske da je novinarima danas bilo uskraćeno pravo da prate sjednicu.

„Te tvrdnje nisu tačne, novinari su sve vrijeme bili prisutni u skupštinskoj sali i pratili rad sjednice od početka do kraja, dok su snimatelji na početku sjednice snimili kadrove.“

On je na početku sjednice saopštio i da je, s ciljem što transparentijeg rada i informisanja javnosti o radu Skupštine grada, a uz poštovanje zakonske regulative, započeta aktivnosti na uređenju ove oblasti u Skupštini grada Zvornika.

„Između ostalog, ovim putem želimo urediti proceduru registracije predstavnika sredstava javnog informisanja, ulaska i izlaska iz skupštinske sale, prisustvo sjednicama predstavnika sredstava javnog informisanja, obezbjeđivanje adekvatnog prostora za praćenje sjednica, dostavljanje materijala, rad novinara, snimatelja, fotoreportera i pratećih tehničkih lica, način izdavanja službenih saopštenja, organizovanja konferencija za medije, sadržaj i funkcionisanje internet prezentacije Grada Zvornika, kao i uloga i aktivnosti protokola Skupštine. Ujedno, imajući u vidu trenutno stanje pandemije virusa korona i važeće preventivne mjere moramo organizovati naš rad tako da ne ugrožavamo jedni druge i da spriječimo širenje virusa.“

(RTV GLAS DRINE/GRAD ZVORNIK)

Najnovije

spot_img