Sapna: Potpisani ugovori o stručnom osposobljavanju

Preporučujemo

Danas je u kabinetu općinskog načelnika Zudina Mahmutovića upriličeno potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Radi se o tri visokokvalifikovana lica koji su nakon uspješnog završetka VII stepena stručne spreme, aplicirali na Javni poziv za stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno odrađivanje pripravničkog staža radi sticanja potrebnog radnog iskustva neophodnog za polaganje stručnog ispita.

Stručno osposobljavanje će se obavljati u organu uprave Općine Sapna i JU MSŠ Sapna u trajanju od po godinu dana, počev od 02.04.2018.godine.

Ugovore je u ime Općine Sapna kao davaoca sredstava po ovim ugovorima i ustanove u kojoj će se obavljati stručno osposobljavanje, potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović a u ime JU MSŠ Sapna direktor Admir Selimović, kao predstavnik ustanove u kojoj će se također obavljati stručno osposobljavanje, te Hasanović Hasaneta, Ramić Šeherzada i Selimović Mina kao lica koja se stručno osposobljavaju.

Najnovije

spot_img