Rifatbegović: Na Klinici za hirurgiju UKC Tuzla godišnje se uradi oko 4.500 operativnih procedura

Preporučujemo

Na Klinici za hirurgiju UKC Tuzla obavlja se godišnje približno 3.600 operativnih zahvata u opštoj anesteziji. Ako se tome dodaju sve intervencije koje se obavljaju u regionalnoj i lokalnoj anesteziji, urade oko 4.500 operativnih procedura.

Načelnik Klinike za hirurgiju UKC Tuzla prof. dr. Zijah N. Rifatbegović u razgovoru za Fenu sa žaljenjem konstatira da je sve veći postotak malignih oboljenja, a na godišnjem nivou na Klinici za hirurgiju uradi se približno 500 slučajeva karcinoma iz oblasti digestivne i torakalne patologije.

– Približno trećina operativnih zahvata uradi se laparoskopskom tehnikom, mislim da to predstavlja odraz realnog napretka i savladavanja svih stručnih kriterija za kontinuirani razvoj – naglasio je.

U realizaciji kompleksnih operativnih zahvata tercijarnog nivoa, unutar tima, većina članova su mladi hirurzi. Rezultati koje postižu u oblasti napredne laparaskopske hirurgije, savremene onkološke hirurgije, metaboličke hirurgije, multivisceralne eksplantacije, transplantacije jetre prepoznati su od pacijenata i kolega iz čitave BiH, kao i susjedne regije.

– Zahvaljujući usvojenim i savremenim hirurškim procedurama rezultati i napredak koje postižemo u tretmanu komplikacija, ranih i kasnih, pokazuje stručnu zrelost i našu opredjeljenost posvećenosti stalnom unapređenju i analizi rada – kazao je prof. dr. Rifatbegović.

Smatra da je prioritet u podizanju nivoa znanja i hirurške vještine u procesu edukacije, najbolji oslonac mladim specijalizantima i subspecijalistima iz oblasti abdominalne i torakalne hirurgije koji dolaze iz drugih centara u tu ustanovu želeći upravo kod njih provesti planirani program edukacije.

– Posjete timova iz drugih centara kao i prisustvo sofisticiranim operativnim zahvatima pokazuje ugled i poštovanje koje Klinika za hirurgiju UKC Tuzla uživa kod kolega i osoblja u našoj i državama regije – ističe načelnik Klinike za hirurgiju UKC Tuzla.

Dodaje da radi usavršavanja sudjeluju na značajnim naučnim i stručnim skupovima, koji se održavaju u regiji, EU i svijetu.

– Hirurzi naše klinike su redovno predavači u državama regije, nerijetko i EU i svijeta. Poseban značaj dajemo stjecanju uslova i biranjem u naučno-nastavna zvanja na našem i drugim univerzitetima u BiH. Stalni porast naučnih i stručnih publikacija gdje prikazujemo naše rezultate i komplikacije, govori o našoj konkurentnosti u regiji i šire – kazao je.

Od sredine marta ove godine, kad je proglašena pandemija Covid-19, Klinika za hirurgiju je nastavila raditi operativni program malignih oboljenja, urgentna stanja i hitne operativne zahvate.

– Primali smo sve pacijente iz BiH koji su imali dijagnostikovanu malignu bolest i akutno hirurško oboljenje, nakon onkoloških i preoperativnih procedura operisali na našoj klinici. Svi digestivni i torakalni karcinomi koji su dijagnostikovani i obrađeni na Klinici ili drugim centrima, a zahtijevali su hirurški tretman, redovno smo operisani u optimalnom vremenskom razdoblju – precizirao je.

Ističe da su, sve vrijeme pandemije u zahtjevnim uslovima, učinili maksimum za sve bolesnika iz Tuzlanskog i drugih kantona, kao i pacijenata iz Republike Srpske koji su se javili na tu kliniku.

– Urgentni program i sva akutna hirurška stanja, koja zahtijevaju neodložnu hiruršku intervenciju zbrinjavali smo, uvažavajući preporuke epidemiološke službe kako za pacijente tako i za osoblje. Obzirom na složenost i kompleksnost samih hirurških procedura, bolnice i zdravstvene ustanove iz našeg okruženja, drugih kantona i Republike Srpske, učestvovali smo u zbrinjavanju kompleksnih akutnih hirurških stanja i komplikacija koje su nam upućene – naglasio je.

Profesor Rifatbegović precizira da su, od proglašenja pandemije dosad, operisali 330 bolesnika s kliničkim statusom akutnog hirurškog oboljenja, 165 pacijenata s malignim oboljenjima, 450 pacijenata sa odloženim operativnim zahvatima iz benigne patologije.

Dobrom organizacijom rada na Klinici za hirurgiju, stalnom i naprednom komunikacijom sa menadžmentom Ustanove, uspjeli su, kaže, realizirati zahtjevan operativni program i planirane zadatke.

– Obavljamo sve specijalističko-konsultativne preglede u doba Covid-19 i svim pacijentima, koji se jave, na Klinici za hirurgiju nastojimo pružiti blagovremenu i potpunu uslugu. Uzimajući u obzir težinu vremena koju donosi infekcija Covidom-19 orjentisani smo na rad i uslove koji zahtijevaju maksimalnu koncentriranost u svakodnevnim obavezama – kaže.

Konstatira da se određen broj bolesnika javlja kasno, sa uznapredovalim stadijem oboljenja.

– Moramo razumjeti prilike i učiniti maksimum da pacijentima pružimo adekvatnu dijagnostičku i terapijsku proceduru, uvažavajući pri tome činjenicu da se moramo pridržavati epidemioloških preporuka – navodi prof. dr. Rifatbegović.

Podvlači da infekcija Covidom-19 ne može limitirati blagovremenost dijagnostičke i terapijske usluge pacijentima, kojima je vremenska distanca važan prognostički faktor.

– Prvenstveno se odnosi na pacijente s malignim oboljenjima i pacijente koji zbog osnovne bolesti imaju pogoršanje opšteg i lokalnog nalaza. Svi pacijenti koji su Covid 19 pozitivni, a zahtijevaju hitan hirurški tretman, blagovremeno su operisani na našoj klinici.

Specijalističko-konsultativne preglede naši hirurzi redovno obavljaju u Covid 19 bolnici, ambulantama Klinike za hirurgiju, sektorskim ambulantama na području našeg kantona i respiratornim centrima – kazao je.

Iskustva koja su stekli u organizaciji rada i hirurškom liječenju bolesnika u uslovima infekcije Covidom-19 bila su od koristi i narodu Sandžaka. Profesor Rifatbegović ponosan je da su bili dio tima koji je u najtežim uslovima pomogao narodu Sandžaka, na najbolji način predstavio BiH.

Tim od šest zaposlenika UKC Tuzla (po tri ljekara i diplomirana medicinska tehničara) sa iskustvom u liječenju pacijenata pozitivnih na Covid -19 boravio je od 10. do 24. jula u Opštoj bolnici Novi Pazar. Bili su, kaže prof. Rifatbegović, prepoznatljivi u timskom radu, zajedno sa kolegama iz Sarajeva, Beograda, Kragujevca i Kraljeva.

– Svi zajedno došli smo pomoći narodu i kolegama u Novom Pazaru i drugim dijelovima Sandžaka, Republici Srbiji, pokazujući požrtvovanost i zalaganje. Timski rad je pokazao odličan rezultat i primarni cilj pomoći oboljelim je realiziran, u velikom dijelu svih segmenata. Liječili smo i operisali Covid 19 pozitivne pacijente, obavljali preglede i specijalističko-konsultativne usluge, podigli nivo efikasnosti u Respiratornom centru i intenzivnoj terapiji, na taj način umanjili posljedice infekcije Covidom-19. Naš tim je dobio priznanje kolega i naroda u Sandžaku i Novom Pazaru – naglasio je.

Kako načelnik Rifatbegović ističe, opredjeljenost Klinike za hirurgiju i njihovi ciljevi imaju prioritet u stalnoj i kontinuiranoj edukaciji mladih ljekara i hirurga koji su garant za budućnost Klinike i BiH.

– Usavršavajući se u izvrsnosti koju zahtijeva tercijarni nivo zdravstvene zaštite, ogledajući se u savremenoj medicine kao što je transplantacija, savremena onkološka hirurgija, napredne laparaskopske procedure, metabolička hirurgija trebaju biti stalni izazov za naše napredovanje – kazao je.

Spremni su, kaže, učiti od drugih i boljih, znanje podijeliti sa kolegama iz drugih ustanova, a kao medicinski profesionalci teže da im stručna razina bude svakim danom veća.

– Zdravstvena politika naše klinike ogleda se upravo u tim ciljevima. Svjesni smo da samo na taj način možemo zadržati našu mladost i kadrove u njihovoj državi. Takvom zdravstvenom politikom, svi pacijenti će imati blagovremenu i stručnu uslugu. Time će samopouzdanje svih nas, koji smo u zdravstvu zajedno sa našim pacijentima postati temelj unapređenja kvalitete života – ističe profesor Rifatbegović.

Podsjeća da procese multivisceralne eksplantacije, napredne laparoskopske procedure iz oblasti abdominalne i torakalne hirurgije predvode mladi hirurzi uz superviziju i konsultacije sa starijim kolegama koji su pomogli da se te procedure na Klinici standardiziraju.

– Jedina smo ustanova i klinika u našoj državi koja provodi program transplantacije jetre, što predstavlja najzahtjevniji hirurški zahvat. Cijeneći pomoć koju dobivamo od kolega iz Kliničke bolnice Merkur i Kliničkog centra Ljubljana, naš program transplantacije jetre ide ka standardizaciji sopstvenim kadrovskim resursima – naglasio je u razgovoru za Fenu načelnik Klinike za hirurgiju UKC Tuzla prof. dr. med. sci. Zijah N. Rifatbegović.

Najnovije

spot_img