Prava bh. dijaspore u BiH

Preporučujemo

U organizaciji Grupacije Naša perspektiva i Globalne razvojne mreže bh.dijaspore, u Sarajevu se 24.05.2018. god. u hotelu Europe održao stručni skup na temu “Prava bh. dijaspore u BiH” putem kojeg su predstavljeni rezultati nedavno sprovedene Studije o pravima bh. dijaspore, kao i prezenitirana dva vodiča za bh.dijasporu.

‘Kada isključivo posmatramo naše zakonodavstvo, možemo reći da bh. dijaspora, kao i ostali građani BiH, uživaju sva moguća prava u BiH. Međutim, u praksi neinformiranost i komplikovane procedure onemogućavaju članovima bh. dijaspore efikasno korištenje prava u BiH. Bh. dijaspora, kao posebna, mnogobrojna i specifična skupina bh. društva, koja daje ogroman doprinos razvoju, zaslužuje bolje tretiranje kroz primjenu posebnih
mehanizama koji će olakšati ostvarivanje njihovih prava u BiH, istakao je Armin Alijagić ispred Grupacije Naša perspektiva.

Na današnjem skupu su predstavljeni rezultati nedavno sprovedene Studije o pravima bh.dijaspore u BiH, kao
i dva vodiča koji su se kreirali u sklopu projekta.

‘Studija o pravima dijaspore mjeri stavove o pravima dijaspore te identifikuje najveće prepreke pri korištelju istih. Tako samo 33% ispitanika smatra da se njihova prava u BiH poštuju. Većina ispitanika je također imala negativan stav po pitanju birokratije i tretiranja u institucijama, mogućnosti zaposlenja i štićenja radničkih prava, zdravstvanoj zaštiti, te poslovanju i zaštiti prava investitora.’, istakao je Armin Alijagić, predsjednik
Grupacije Naša perspektiva, te dodao: ‘Vodiči koje smo danas predstavili na jednom mjestu pružaju opis ljudskih i ekonomskih prava od interesa dijaspori, te daju praktične upute kako iskoristiti iste, a sve u cilju kako bi se dijaspora prilikom svog boravka u BiH bolje snašla te lakše koristila svoja prava u zemlji porijekla’, zaključio je Alijagić.

Na skupu su učestvovali predstavnici nadležnih vladinih institucija, predstavnici međunarodnih organizacija, razvojnih agencija i medija.

Skup je organizovan u sklopu MATRA projekta “Jačanje uloge bh.dijaspore u kreiranju politika u Bosni i

Najnovije

spot_img