Poznata imena većine članova novog saziva Općinskog vijeća Teočak

Preporučujemo

Centralna izborna komisija BiH obradila je sve glasačke listiće sa redovnih biračkih mjesta na području Teočaka.

Već od ranije je poznato da će Tajib Muminović ostati na čelu Općine Teočak.

Što se tiče Općinskog vijeća Teočak, SDA će prema trenutnim rezultatima imati 10 vijećnika.

Sigurni su Nusret Džuzdanović koji je dobio 633 glasova, Nermin Muslaosmanović sa 615 glasova, Besim Horić sa 590 glasova, Amel Hasanović sa 528, Halida Muminović 499, Semir Krezić 377, Hajrudin Haračić 375, Vahidin Nakičević sa 353 glasa.

SDA će imati još dva mandata. Trenutno Jasmina Nakičević ima 325 glasova, Elvir Jašaragić 321, a Selvina Bilalić 320. Koja dva vijećnika će ući u Općinsko vijeće odlučit će glasovi iz dijaspore.

PDA će u Općinskom vijeću Teočak imati dva vijećnika. To su Nermin Rešidović koji je osvojio 176 glasova i Fahreta Imširović koja ima 124 glasa.

U Općinsko vijeće Teočak ulazi i Ibro Velagić iz Stranke penzionera/umirovljenika BiH, koji je osvojio 74 glasa, Abdulgafar Muratović iz SDP-a sa 83 glasa, te nezavisni kandidat Muhidin Jusić koji je dobio 91 glas.

Najnovije