Potvrđena optužnica protiv devet osoba u predmetu „Rudnik soli“ Tuzla

Preporučujemo

Općinski sud Gračanica potvrdio je optužnicu  Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv devet osoba u predmetu „Rudnik soli“ Tuzla.  Optužnica je potvrđena protiv Envera Bijedića (61)-predsjednik političke partije Socijaldemokrati BiH i poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH,  Dženana Mujkića (51) i Atifa Mujkića (78)-odgovorna lica u firmi „Mining & Drilling Gračanica, Amira Sušića (61 i Aziza Čačkovića (58)-bivši direktori u Rudniku soli Tuzla, Amira Tursunovića (48)-bivši predsjednik NO Rudnika,  Asmira Hasića (45)-bivši ministar privrede u Vladi TK, Suada Fejzića (56) i Nermina Uljića (56)– odgovorna lica i članovi Komisije  za uvid u tehničku opremljenost ponuđača po tenderu za izvođenje radova na istražno-eksploatacionim bušotinama u Rudniku soli Tuzla.

Bijedić, Dž. Mujkić i A. Mujkić su optuženi za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa primanjem dara ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Sušić, Čačković, Tursunović, Fejzić i Uljić za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa zloupotrebom položaja i ovlašćenja, te Hasić za primanje dara ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Optužnica sadrži  četiri tačke,  podijeljene po  fazama kojim su se odvijale radnje izvršenja, sa različitim ulogama koje su u određenom periodu imale optužene osobe.

Postoji osnovana sumnja da su optuženi  u periodu od septembra 2019. do februara 2021. godine bili svjesni i pristali su da budu dio grupe koju je, na nagovor  i podstrekavanje Mujkića, organizovao Bijedić (kao uticajna osoba i predsjednik političke partije koja je putem svojih kadrova imala odlučujući uticaj u upravljačkoj strukturi Rudnika), a sve s ciljem da firmi Mining & Drilling  i Mujkićima pribave korist na način da kontinuirano pogoduju da ova firma ima povlašten položaj i bezrezervni  preferencijalni tretman kao ponuđač na tenderu za  dodjelu ugovora za izvođenje radova na istražno-eksploatacionim bušotinama na ležištu kamene soli Tetima Rudnika soli Tuzla.

Pri tome su bili svjesni i znali da ovo privredno društvo u privatnom vlasništvu ne ispunjava uslove tendera u vezi sa posjedovanjem neophodnih tehničkih i materijalnih uslova (oprema), potreban broj stručnog i kvalifikovanog kadra na poslovima bušenja i opremanja bušotina, kao ni prethodne kvalifikacije za izvođenje ovakvih poslova (firma osnovana  u julu 2018. godine i  u ovom periodu  imala jedno zaposleno lice), te da su radi neispunjavanja uslova trebali biti isključeni iz dalje procedure prilikom provođenja tendera..

U pomenutom periodu,  uz različite uloge i učešće  optuženih, ova grupa je djelovala po Bijedićevom planu, te je više puta  poništavan i ponavljan tender, iako su bili svjesni i znali da je  firma Mining & Drilling,  uz to što nije ispunjavala uslove za prijavu na tender,  bila za više od 2 miliona KM skuplja u odnosu na drugu firmu iz Bugarske koja je bila kredibilan ponuđač i  ispunjavala sve uslove iz tendera, ali je komisija Rudnika pronalazila tehničke nedostatke ovoj firmi kako bi ostvarili svoj plan za Mining & Drilling.

Nakon više poništenih tendera i  pogodovanja za tenderske uslove za ovu firmu koje i dalje nisu ispunjavali,  uz različite uloge koje su imali  članovi grupe i bivši ministar privrede u Vladi TK, i  po ranijim uputstvima  da drugačije ne mogu biti izabrani kao najpovoljniji ponuđač ukoliko ne smanje cijenu,  firma Minning % Drilling je krajem decembra 2020. godine dostavila ponudu u iznosu od oko 4,6 miliona KM bez PDV-a (5,4 miliona KM sa PDV-om) za izvođenje ovih radova na sedam bušotina,  te joj je u januaru 2021. godine dodijeljen ugovor, koji je i potpisan u februaru 2021. godine.

Međutim, u ugovoru je definisana  dodatna odredba da se umjesto dotadašnjih i uobičajenih 5 posto,  nepredviđeni i naknadni radovi mogu uvećati i za 20 posto vrijednosti ugovora, što je još oko 1 milion KM na vrijednost ugovora, bez obaveze daljnje procedure javnih nabavki, a što bi anuliralo razliku u umanjenoj tenderskoj ponudi.

Nakon sklapanja  ugovora, firma Mining &Driling započinje sa upošljavanjem potrebnog broja ljudi i  počinje sa nabavkom potrebne opreme za izvođenje tih radova.

O samim činjenicama neispunjavanja uslova firme Mining & Drilling u periodu provođenja  tendera i potpisivanja ugovora,  se izjasnio i glavni federalni rudarski inspektor, koji je potvrdio da ova firma nema potrebnu opremu i zaposlenike i nije osposobljena za ove radove, a što je potvrdila i Porezna uprava Federacije BiH u svom inspekcijskom nadzoru.

Istraga u ovom predmetu je otvorena u februaru 2021. godine, a čemu su prethodile posebne istražne radnje nadzora telekomunikacija i  praćenja i tehničkog snimanja osoba i predmeta, nakon čega je podignuta i potvrđena optužnica. U optužnici je nadležnom sudu   predloženo da se sasluša oko 30 svjedoka i  šest vještaka i stručnih lica, te da se izvrši uvid u više od  1.000 materijalnih dokaza pribavljenih tokom istrage.

Najnovije

spot_img