Potpisani ugovori za rekonstrukciju puteva u Međeđi i D. Zaseoku

Preporučujemo

Nakon provedenog postupka javne nabavke, protekle sedmice su u kabinetu općinskog načelnika potpisani ugovori o rekonstrukciji i asfaltiranju puta Međeđa – Durakovići u MZ Međeđa i dijela puta u MZ Donji Zaseok. 

Radi se o rekonstrukciji i asfaltiranju putnog pravaca u MZ Međeđa prema naselju Durakovići u dužini od 356 metara za koji su jedan dio sredstava obezbijedili i sami mještani a ostatak se finansira iz budžeta općine Sapna, dok će se u MZ Donji Zaseok vršiti rekonstrukcija i asfaltiranje jedne manje dionice puta u dužini od 30 m, za što su sredstva obezbijeđena iz budžeta općine Sapna.

Ukupna vrijednost navedenih projekta sa obračunatim PDV-om iznosi 44.672,94 KM a rok za završetak radova je 15 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Ugovor je u ime općine Sapna kao investitora potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te Hajrudin Imširović direktor d.o.o. „Izgradnja“ Teočak u ime izvođača radova.

Najnovije

spot_img