OV Sapna: Usvojen program rekonstrukcije i sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine (AUDIO)

Preporučujemo

Općinsko vijeće Sapna danas je usvojilo Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2024. godinu, čime se osnovica za obračun plaće uposlenika organa uprave općine Sapna usklađuje sa Sporazumom o osnovici i bodu za obračun plaća potpisanim od strane Vlade Federacije BiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Vijećnici su usvojili i Odluku o davanju na saglasnost Programa rekonstrukcije i sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine.

Usvojena je i Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstaba iz Budžeta Općine Sapna za ovu godinu za RVI 100 I grupe sa mjestom prebivališta na području općine Sapna.

Opširnije u prilogu:

Najnovije

spot_img