Osnovna škola “Teočak” – mjesto gdje se spajaju ljudi i rađaju ideje

Preporučujemo

Nasilje na internetu je pošast modernog vremena, koja šteti direktno mentalnom zdravlju , a indirektno porodici  i široj okolini. U cilju suzbijanja ovog problema, potreban je angažman svih nas, a posebno škole – odnosno uloga nastavnog osoblja kao rane detekcije je od ključnog značaja.

Osnovna škola Teočak uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke od februara ove godine realizira projekat pod nazivom “Škola kao temelj prevencije nasilja na internetu”.

Glavni cilj  projekta je da doprinesemo u pružanju podrške i pomoći djeci žrtvama nasilja, kroz informisanje i edukaciju o načinima pružanja podrške i pomoći djeci žrtvama nasilja, problematici nasilja na internetu i prijetnjama koje vrebaju u cyber prostoru, posljedicama istih, kao i načinima samozaštite , ističu članovi projektnog tima škole.

Danas su djeca veoma izložena  riziku od nasilja na internetu, posebno u vrijeme pandemije, jer se i nastavni proces  virtualno odvija. Prije nego što je novonastala situacija pandemije korona virusa primorala čitav svijet da promijeni život i životne navike, apelirano je da djeca provode mnogo više vremena na telefonima i društvenim mrežama, nego što je to poželjno i neophodno. Danas , kada se nalazimo u drugačijem vremenu, kada moramo svi koristiti internet mnogo više, kako za obrazovanje, tako i za socijalizaciju, potrebno je da način djelovanja prevencije nasilja na internetu prilagodimo novim potrebama naših učenika, roditelja i nastavnog osoblja.

U okviru projektnih aktivnosti realizirane su edukativne i interaktivne radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, roditelje i nastavno i stručno osoblje na području Teočaka, Sapne i Čelića prije same pandemije. Nakon stupanja na snagu mjera za suzbijanje pandemije i početka online nastave, ovaj projekat je prilagođen potrebama naših korisnika, te smo nastavak radionica odlučili realizovati online. Projektne aktivnosti se realizuju u saradnji sa školama i nastavnim osobljem, uz suglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Osim edukativnih radionica, realiziramo i online kampanju koju možete pratiti i na web stranici www.sigurnaskola.ba, gdje možete pronaći interesantne i interaktivne sadržaje informativno-edukativnog karaktera. Navedeni sadržaj je prilagođen korisnicima  projekta.

Zlostavljanje putem interneta je specifičan oblika nasilja, jer žrtva nasilja može biti uvijek dostupna svom zlostavljaču. Napretkom tehnologije nasilje na internetu pružilo je široke mogućnosti djelovanja u odnosu na školsko dvorište i igralište i upravo zato mi moramo uvijek biti tu za našu djecu i učenike.

Najnovije

spot_img