Objavljen zaključak Evropskog vijeća u vezi BiH

Preporučujemo

Evropsko vijeće je jučer nakon višesatnog zasjedanja, dalo zeleno svjetlo BiH za otvaranje pregovora sa EU.

Ovo su zaključci:

Pozivajući se na deklaraciju iz Granade, Evropsko vijeće je sagledalo pripreme za proširenje i unutrašnje reforme, podsjećajući da rad na oba kolosijeka mora napredovati paralelno kako bi se osiguralo da i buduće države članice i EU budu spremne u vrijeme pristupanja.

Evropsko vijeće će se na predstojećem sastanku pozabaviti unutrašnjim reformama s ciljem usvajanja zaključaka o mapi puta za budući rad do ljeta 2024. godine.

Nadovezujući se na preporuku Komisije od 12. marta 2024. godine, Evropsko vijeće odlučuje da otvori pristupne pregovore sa BiH.

Evropsko vijeće poziva Komisiju da pripremi pregovarački okvir s ciljem da ga Vijeće usvoji u trenutku kada se preduzmu svi relevantni koraci navedeni u preporuci Komisije od 12. oktobra 2022. godine.

Evropsko vijeće pozdravlja napredak Ukrajine i Republike Moldavije u napredovanju u neophodnim reformama na njihovom putu prema EU.

Nakon podnošenja nacrta pregovaračkih okvira za Ukrajinu i Republiku Moldaviju, Evropski savjet poziva Savjet da ih brzo usvoji i da bez odlaganja nastavi s radom. 

Evropsko vijeće prima na znanje tekuće napore Gruzije i ohrabruje zemlju da napreduje u neriješenim prioritetnim reformama.

Najnovije

spot_img