Novčanu pomoć će dobiti 17.914 boraca: Najniža pomoć je 168 KM, a najviša 420 KM

Preporučujemo

Novčanu pomoć od Federalnog ministarstva za boračka pitanja FBiH dobit će 17.914 boraca u stanju potrebe, potvrdio nam je Salko Bukvarević, resorni ministar.

Minimalni iznos pomoći je 168 KM, a maksimalni 420 KM. Bukvarević objašnjava da su morali smanjiti iznose naknada u odnosu na prvobitno utvrđene, jer je neočekivano veliki broj aplicirao za pomoć. Podsjećanja radi, na poziv je apliciralo 22.800 boraca i nakon uvida u dokumentaciju, njih 4.886 nije ispunilo uvjete.

Federalno ministarstvo će sve svoje obaveze vezane za naknade završiti do 29. januara, a za isplatu je zaduženo Federalno ministarstvo finansija.

– Odlukom Vlade Federacije BiH o utvrđivanju iznosa sredstava i kriterijima koje su predložili predstavnici boračkih organizacija za realizaciju transfera “Tekući transferi pojedincima – Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica”, a na osnovu broja pristiglih zahtijeva koji su kompletni i koji ispunjavaju kriterije za jednokratnu pomoć, za njih 17.914, utvrđene su visine naknada. S obzirom da sredstva za ovaj transfer iznose sedam miliona KM, a da bi svi podnosioci zahtjeva, koji ispunjavaju kriterije, dobili jednokratnu pomoć, sredstva su raspoređena tako da se pripadniku oružanih snaga koji ima minimalno 12 mjeseci u Armiji RBiH, MUP-u i HVO-u, dodjeljuju sredstva u četiri anuiteta od pet posto prosječne plaće u FBiH za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 168 KM – rekao nam je Bukvarević.

Borac koji ima minimalno od 13 do 24 mjeseca u vojci, a koji je ispunio sve uslove iz javnog poziva, dobit će ukupno 252 KM za četiri mjeseca iz 2017. godine (septembar, oktobar, novembar i decembar), a aplikant koji je proveo u vojsci od 25 do 36 mjeseci dobit će novčanu pomoć za pomenuta četiri mjeseca od 336 KM. Borac koji ima minimalno 37 mjeseci provedenih u odbrani zemlje, za ta četiri mjeseca će dobit ukupno 420 KM.

– Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkoga rata će obračunati i donijeti rješenja, a Federalno ministarstvo finansija uplatiti sredstva. Mi ćemo svoj dio posla završiti do 29. januara, a nako toga očekujemo i da Ministarstvo finansija FBiH isplati sredstva svima onima koji su ispunili kriterije. Zbog velikog broja aplikacija bili smo prinuđeni smanjivati procenat za mjesečni iznos. Najveći broj njih će dobiti 420 KM, njih oko 70 posto, a najmanje je onih koji će dobiti po 168 KM, njih je oko 0,5 posto – rekao nam je Bukvarević.

Podsjećanja radi, prvobitno je bilo utvrđeno da najniži mjesečni iznos naknade bude 83 KM, a najviši 209 KM.

(RTV Glas Drine/FAKTOR)

Najnovije

spot_img