Teočak: Raspisan Javni oglas za dodjelu općinskih stipendija

Teočak: Raspisan Javni oglas za dodjelu općinskih stipendija

260
0
PODIJELI

Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je Javni oglas za dodjelu 20 stipendija studentima diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu,  za akademsku 2018./ 2019.godinu.

Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno dvije godine do dana raspisivanja ovog konkursa kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik.

Spisak potrebne dokumentacije i ostali uslovi za prijavu na konkurs istaknuti su na oglasnoj ploči i zvaničnoj web starnici općine Teočak.

Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnicu općine Teočak ili preporučeno poštom na adresu: Općina Teočak, Centar bb, 75414 Teočak, Komisija za dodjelu studentskih stipendija, sa naznakom “Prijava na Javni oglas – ne otvaraj”.

Oglas ostaje otvoren  do 30.10.2019.godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće  biti razmatrane.

Za sve dodatne informacije  možete se obratiti na telefon broj:

035/ 756-020 ili lično kod Referenta  Nedima Dautovića, kancelarija broj 35.

Oglas  je objavljen na RTV Glas Drine, na oglasnoj tabli i web stranici općine Teočak i oglasnim tablama  mjesnih zajednica.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pronaći na OVOM LINKU.